Familiebedrijven

Bouwen aan toekomstbestendigheid

Adviesbureau voor ondernemende familiebedrijven

Familiebedrijven zijn ondernemend, risicobewust, waardegedreven en gericht op continuïteit. Maar de wereld verandert razendsnel. Floreren en verder groeien is daarmee steeds minder vanzelfsprekend. Het is dus zoeken naar de optimale balans tussen ondernemen en professionaliseren.

Zonder concrete ondersteuning van een ervaren partner lukt dat vaak niet. Gwynt biedt deze hulp. Al 20 jaar zorgen we voor doorbraken in bedrijfsvoering. We ondersteunen bij het ondernemen, professionaliseren, maar bijvoorbeeld ook bij opvolgingsvraagstukken. 

Professionaliseren als familiebedrijf

Als familiebedrijf een volgende stap in professionaliseren maken, kan vaak een enorme uitdaging zijn. Ingesleten patronen, impliciete kennis uit het verleden, trots en loyaliteit: wat altijd de kracht was van het bedrijf, kan ineens de rem zijn voor verandering.

Misschien herken je dat. Een cultuur die je belemmert om stappen te maken. Het gevoel dat medewerkers onvoldoende eigenaarschap en proactiviteit tonen. Moeite hebben met delegeren als familie of directie. Niet weten hoe je je onderneming nu verder optimaliseert en structureert.

Gwynt begrijpt de problematiek als geen ander. We snappen de gevoelens, belangen en ambities en wat dit vraagt van familie, management en medewerkers. Schouder aan schouder creëren we de doorbraken die nodig zijn om verder te komen.

Van familiair naar professioneel management

Ieder familiebedrijf is anders en ieder vraagstuk is anders. Professionaliseren is dan ook maatwerk. Toch zijn er vijf cruciale competenties die bijna altijd aandacht nodig hebben. En waar dus winst te behalen valt.

1. Waarden en doelen expliciet maken

Familiebedrijven zijn vaak waardegedreven. Professioneel management vereist echter concrete doelen en verwachtingen. Daarom is het zaak om de familie- en bedrijfswaarden expliciet te maken en deze te vertalen naar een tastbare strategie en concrete doelen op elk niveau in het bedrijf.

Zo is voor iedereen de richting en focus duidelijk. En kunnen medewerkers met gerichte energie actief bijdragen aan het realiseren van de strategie en de continuïteit.

2. Eigenaarschap loslaten

Loslaten is een hefboom voor ondernemerschap en groei in het hele bedrijf. Tegelijk is het misschien wel een van de lastigste competenties voor familiebedrijven om te leren. Het loslaten van eigenaarschap en overdragen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Loslaten vergt vertrouwen in elkaar. Pakken de medewerkers het eigenaarschap op en gaan ze ondernemend handelen? Iedereen zal nieuwe leiderschapsstijlen, competenties en rollen moeten aanleren.

3. Collectieve innovatie

In de steeds sneller veranderende wereld is continu innoveren een must. Doe je dat niet? Dan lopen concurrenten je binnen de kortste keren voorbij. Door in te zetten op collectieve innovatie maak je je bedrijf juist leidend.

Collectieve innovatie houdt in dat je de talenten in alle lagen van de organisatie betrekt en uitdaagt. Het vraagt lef om te experimenteren en samen te werken met andere disciplines of zelfs met andere partijen. Maar juist die collectiviteit en samenwerking leiden tot meer energie en de noodzakelijke innovatie.

4. Organisatie, rollen en samenwerking helder structureren

  De organisatiestructuur bij familiebedrijven is vaak organisch gegroeid. Dit kan op den duur ten koste gaan van de effectiviteit.

  Wil je een groeiende organisatie bestuurbaar houden en optimaal laten samenwerken? Dan is het belangrijk om duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuren te definiëren. Zowel binnen de organisatie als tussen familie en organisatie.

   

  Voordelen:

  • Iedereen weet wat men van elkaar kan en mag verwachten.
  • Afstemming en besluitvorming vinden niet meer ‘bovenlangs’ plaats, maar ‘horizontaal’.
  • Vergaderingen kennen een zuivere structuur, gericht op effectieve en actiegerichte besluitvorming.
  • Medewerkers worden consistent en duidelijk geïnformeerd.
  • Je creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin medewerkers elkaar opzoeken en aanspreken.

  5. Objectieve daadkracht ontwikkelen

  Familiebedrijven sturen vaak op intuïtie en dat is absoluut een kracht. Deze wordt bovendien nog sterker als je intuïtie kunt onderbouwen met cijfers en objectieve feiten. Want als je weet waar je staat vanuit vastgestelde doelen, kunnen directie en medewerkers proactief ingrijpen en handelen.

  Ook belangrijk: impliciete kennis in de hoofden van de familie en de oudere medewerkers expliciet maken. Zodat medewerkers kunnen handelen op basis van zowel de feiten als de collectieve kennis. 

  Het resultaat is een daadkrachtiger bedrijf. Mensen nemen sneller en beter besluiten en zetten de juiste acties uit.

  Successieplanning

  De successieplanning is voor veel familiebedrijven een actueel thema. Kan en wil de volgende generatie het bedrijf overnemen? Beschikt de beoogde opvolger over de competenties die nodig zijn?

  De snelheid en omvang waarin nieuwe uitdagingen zich aandienen is groot. Voor de nieuwe generatie is het niet altijd eenvoudig om de noodzakelijke slagen te maken in het tempo dat nodig is.

  Wij doorzien de uitdagingen die samengaan met opvolgingsprocessen. Als trusted partner mochten we al vele familiebedrijven hierin ondersteunen. Samen slaan we de brug naar de toekomst en borgen we de continuïteit.

  Zelf onze passie voor familiebedrijven ervaren?

  Neem contact op met Dirk Harm Eijssen, Partner bij Gwynt

  d.eijssen@gwynt.eu
  +31(0)6 261 089 66