Wij geloven dat ondernemende familiebedrijven de drijvende kracht, ofwel “Het Nieuwe Vermogen” worden van de Nederlandse maatschappij, als ze dat al niet zijn. Zij waren al belangrijk voor de Nederlandse en Europese economie en zullen nog nadrukkelijker de stabiele factor van de maatschappij en de aanjager van onze economie kunnen en zelfs moeten worden. Vandaar dat zij zich onderscheiden van niet-familiebedrijven door hun focus op de continuïteit van de onderneming, ondernemerschap, hun waarden en identificatie met het bedrijf en hun eigendomsstructuur.

De positie van familiebedrijven

Ondanks dat familiebedrijven de motor van de Nederlandse economie zijn, betekent dit helaas niet dat ze zich in een comfortabele positie bevinden. Hierdoor moeten zij mogelijk ook andere strategische keuzes maken, hun cultuur aanpassen en hun operationele en commerciële processen onder de loep nemen. De lange historie van het bedrijf, de loyaliteit van medewerkers en de impliciete kennis uit het verleden kunnen plotseling van een voordeel in een nadeel uitpakken; wat vroeger goed was, hoeft dat nu niet meer te zijn. Dat vereist het anders zien en handelen, professionaliseren en het ontwikkelen van nieuwe vermogens.

Opvolging kan een belangrijk thema zijn bij familiebedrijven

Daarnaast is voor veel familiebedrijven de komende jaren het thema van de opvolging aan de orde. De volgende generatie staat vaak voor een dubbele uitdaging: het bedrijf (met de bestaande organisatie, cultuur en leiderschap) overnemen en een strategie en uitvoering vinden waarmee het bedrijf in staat is om concurrerend te blijven en de continuïteit te borgen. Wij weten dat het voor de nieuwe generatie niet altijd eenvoudig is om de noodzakelijke slagen te maken in het tempo dat nodig is. Echter, met passie, gedrevenheid, loyaliteit van werknemers, ondernemerszin en zo nu en dan externe support zullen veel familiebedrijven in staat zijn om de brug naar de toekomst te slaan en het nieuwe vermogen van Nederland te worden.

Gwynt én familiebedrijven

Het is onze passie om familiebedrijven pragmatisch te ondersteunen, zodat zij de continuïteit van de onderneming kunnen realiseren. Wij begrijpen de dynamiek van het familiebedrijf (familie, aandeelhouder en bedrijf). Onze focus ligt vooral op het bedrijf waarbij we rekening houden met de belangen en gevoelens van de familie. Daarnaast geloven wij in een intensieve samenwerking met de directie, echter in een tempo passend bij de organisatie en de ontwikkelfase waarin de onderneming zit. Dit betekent dat onze projecten op maat worden ontwikkeld. Daarbij bouwen we voort op jarenlange kennis en bewezen resultaten. Wij geloven in de kracht van eenvoud, de spiegel voorhouden en het daadwerkelijk ‘doen’ als de beste manier om mensen en processen in beweging te krijgen en veranderingen te realiseren en te borgen. In veel projecten gaat het om het veranderen van de cultuur van ‘brandjes blussen’ naar die van ‘continu verbeteren’, van ‘reageren op’ naar ‘voorkomen van’.

Onze manier van werken

Onze aanpak kenmerkt zich door:

 • Te luisteren, te spiegelen, kritisch te zijn en succesvolle voorbeelden in te brengen en te adviseren bij het aanscherpen van uw strategie, organisatie en managementteam
 • De juiste combinatie van advies, projectmanagement of interim-management aan te bieden. Hiermee realiseren wij samen met u de gewenste verandering op een pragmatische manier
 • Te werken met kleine, ervaren teams op het gebied van familiebedrijven en uw markt. Hierdoor kunnen wij snel knelpunten herkennen en oplossen vanuit onze ervaring
 • De taal te spreken van zowel de familie, het management als de werkvloer. Hierdoor kunnen wij op alle niveaus gericht en effectief onze bijdrage leveren
 • Directie en medewerkers te coachen en te begeleiden in het veranderen van hun competenties en gedrag

Gwynt werkt voor familiebedrijven in de industrie, bij retailers en logistieke dienstverleners

Wij geloven dat inhoudelijke kennis en ervaring van een specifieke markt essentieel is om snel tot de kern te komen en verdieping te kunnen geven. Onze ervaring ligt bij bedrijven in de voedingsmiddelen– en maakindustrie, bij retailers, bij logistieke dienstverleners en groothandels. Wij werken daarom bijvoorbeeld niet voor de (semi-)overheid, nutsbedrijven of voor financiële instellingen.

Gwynt heeft veel ervaring in het ondersteunen van directies van familiebedrijven

Voorbeelden van projecten:

 • Herijken en concreet maken strategie; opstellen businessplan en concrete doelen vanuit familiewaarden. Essentieel onderdeel; het doorvertalen van familiewaarden naar bedrijfswaarden op basis van het “parallel planning process”
 • Begeleiding overdracht nieuwe generatie; wij hebben ondersteuning verleend bij het professionaliseren en herinrichten van de organisatie, van directie tot de werkvloer
 • Herinrichting organisatiestructuur bij sterk groeiend familiebedrijf; hierdoor bleven familie en directie grip houden op de organisatie en werd eigenaarschap lager in de organisatie gelegd
 • Professionaliseren en verbeteren van operationele resultaten en realiseren van een cultuur van continu verbeteren bij bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie en retail
 • Versnellen van het innovatieproces, waarbij beter gebruik werd gemaakt van de talenten in de totale organisatie. Resultaat; meer bruikbare product- en procesinnovaties, maar ook een versnelling van de “time to market”
 • Interim directiefuncties bij familiebedrijven in de industrie en retail

Onze proposities voor familiebedrijven

Naast een aantal marktgerichte proposities voor de industrie en de retail hebben wij proposities, die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe vermogens voor familiebedrijven.

Onze proposities

Het nieuwe vermogen

Om de drijvende kracht van de Nederlandse maatschappij en economie te worden en/of te blijven moeten familiebedrijven nieuwe vermogens ontwikkelen.

Waarde gedreven strategie

In onze snel veranderende wereld is het belangrijk om als familiebedrijf te beschikken over een waarden gedreven strategie als kompas voor zowel uw medewerkers, klanten als andere partners.

Organisatie inrichting en -ontwikkeling

Zorg ten alle tijden voor een flexibele en professionele organisatie, geborgd door een heldere organisatiestructuur met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden.

Collectieve Innovatie

Vindt u dat uw innovatieproces niet snel genoeg is? Dat te weinig nieuwe producten of diensten uw klanten bereiken? Ziet u uw toekomstige omzet en marge in gevaar komen? Handel snel!

Onze proposities

Het nieuwe vermogen

Om de drijvende kracht van de Nederlandse maatschappij en economie te worden en/of te blijven moeten familiebedrijven nieuwe vermogens ontwikkelen.

Waarde gedreven strategie

In onze snel veranderende wereld is het belangrijk om als familiebedrijf te beschikken over een waarden gedreven strategie als kompas voor zowel uw medewerkers, klanten als andere partners.

Organisatie inrichting en -ontwikkeling

Zorg ten alle tijden voor een flexibele en professionele organisatie, geborgd door een heldere organisatiestructuur met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden.

Collectieve Innovatie

Vindt u dat uw innovatieproces niet snel genoeg is? Dat te weinig nieuwe producten of diensten uw klanten bereiken? Ziet u uw toekomstige omzet en marge in gevaar komen? Handel snel!

Recente Cases

 • Familiebedrijven succesvoller in het rekruteren van een nieuwe CEO dan niet-familiebedrijven

  11 januari 2024

  Interessant artikel in de Harvard Business Review over recruitment van CEO's Familiebedrijven lijken effectiever te zijn in het rekruteren van een nieuwe CEO, volgens de Harvard Business Review in [...]

 • Implementatie Quick Wins in Food fabriek

  Implementatie Quick Wins in Food fabriek

  4 juli 2023

  Onderneming Familiebedrijf in de verwerking van groente en fruit Actief in retail, foodservice, groothandel en catering Wereldwijd netwerk van telers en leveranciers Productie op verschillende locaties in Nederland en [...]

 • Visie op leiderschap bij familiebedrijven Dirk-Harm Eijssen

  Het succesvol besturen van een familiebedrijf als externe CEO vraagt specifieke competenties

  14 maart 2023

  Het succesvol besturen van een familiebedrijf als externe CEO vraagt specifieke competenties. In een artikel in het NRC Handelsblad geeft Dirk Harm Eijssen inzicht in deze competenties. Hij vergelijkt [...]