De impact van de vele marktontwikkelingen maakt het lastig om een consistente koers vast te houden. Markten veranderen razendsnel onder invloed van nieuwe technologie, business modellen en toetreders. De levenscyclus van nieuwe innovaties wordt hierdoor nog korter en zorgt dat markten verzadigd raken. Voor veel bedrijven betekent dit een groeiende druk op rendement en daarmee hét moment om na te denken over aanscherping van strategie.

Waar sommige ondernemers graag tijd steken in een goede strategie, voelt dit voor anderen als lastig en vervelend. Zoveel bedrijven en daarmee ook zoveel verschillende visies op de relevantie en beste methode voor strategieontwikkeling. Dit is ook helemaal niet zo vreemd, maatwerk in aanpak en detaillering dat aansluit op de levensfase en marktpositie van een bedrijf is dan ook cruciaal.

Onze visie

Veel bedrijven opereren in verschillende markten, vaak met andere proposities. Differentiatie in de aanpak is daarop het juist antwoord. Zo kan het goed mogelijk zijn dat er enerzijds hard gewerkt wordt aan een disruptieve technologie in een nieuwe markt, terwijl een belangrijke basis van de omzet wordt gerealiseerd als marktleider in een volwassen en goed voorspelbare markt.

Wat bovendien steeds vaker merkbaar wordt, is dat klassieke modellen niet altijd meer volstaan. Platformen, Ecosystemen en de snel groeiende complexiteit van markten en innovaties zorgen nu eenmaal voor nieuwe spelregels.

Gwynt begeleidt met grote regelmaat bedrijven tijdens strategie processen. Onze ervaren specialisten kennen dan ook de uitdagingen, zorgen voor houvast én realiseren doorbraken. In alle gevallen wordt eerst een duidelijk fundament gelegd door een gedragen overtuiging en ambitie die aansluit op de kernwaarden van de onderneming. Dit geeft immers de kaders voor verdere formulering en detaillering van relevante en concurrerende waardeproposities.

Gwynt werkt met een pragmatisch strategiemodel en stopt bovendien niet bij de ontwikkeling maar gaat juist door tot en met de implementatie. Voor Gwynt is een rapport dan ook nooit het einddoel, maar het is vooral de verandering in denken én doen dat het succes keer op keer aantoont. Dit zorgt voor houvast, resultaat én doorbraken.

Ons team maakt het verschil tijdens strategie processen door de combinatie van een sterke visie op de markt, brede ervaring in management posities en strategieontwikkeling, focus op ontwikkeling én implementatie, bewezen tools en instrumenten, naast een gezonde natuurlijke nieuwsgierigheid en gedrevenheid.