Introductie Industrie

Wij geloven dat Nederland een industriële speler van formaat kan en moet zijn, die in staat is de concurrentie het hoofd te bieden. We implementeren Operational Excellence en vernieuwende Supply Chain aspecten en bouwen aan een innovatieve strategie. Wij zorgen voor sterk gemotiveerde, goed opgeleide en creatieve medewerkers. Wij ondersteunen hiermee het Nederlandse bedrijfsleven om hun vooraanstaande positie te behouden in het steeds globaler wordende speelveld. Gwynt focust op vijf gebieden om daarmee industriële bedrijven nog beter te laten presteren.

Onze aanpak: Tijdelijke inzet met blijvend resultaat

Wij geloven in een pragmatische aanpak, die afgestemd is op uw vraag. Daarbij beginnen we vaak met een quick scan, waarbij we de context van de vraag in kaart brengen. Belangrijk is dat de strategie (‘de stip aan de horizon’) duidelijk is en gedragen wordt. Tijdens de quick scan wordt geanalyseerd wat de mogelijke verbetergebieden zijn en wordt een actieplan gemaakt om deze aan te pakken. Omdat we werken met zeer ervaren adviseurs, heeft een quick scan een korte doorlooptijd. Deze is echter diep en breed genoeg om snel tot de kern door te dringen. Hierna volgt de ontwerpfase. Indien mogelijk implementeren we meteen een aantal eenvoudige maatregelen, waardoor direct duidelijk wordt dat er een verandering is ingezet. Tijdens de daaropvolgende implementatie fase worden processen aangepakt om tot concrete resultaten te komen. We geloven pas echt in een succesvolle verandering als, naast de harde doelstellingen, ook het gedrag van de organisatie is veranderd. Daarom kiezen we voor een gedragen aanpak, waarbij de veranderkundige kant sterk vertegenwoordigd is. Gedurende deze laatste fase zullen we meer en meer de verantwoordelijkheid voor het project bij de organisatie zelf neerleggen. Onze inzet is tijdelijk, maar het resultaat is blijvend.

Wij helpen u graag vooruit

Wij werken voor ondernemers die hun ambities willen realiseren en staan voor resultaatgerichte dienstverlening op het gebied van consulting, implementatie en interim management. Wij combineren marktkennis met inhoudelijke expertise en veranderkracht. Onze klanten bereiken hierdoor drastische resultaten, groei en een cultuur van continu verbeteren. Het is onze passie en specialiteit om samen met onze klanten veranderingen door te voeren en resultaten te behalen.

MEER INFORMATIE

Dirk Harm Eijssen
(Partner)
06-26108966