Onze supply chain verbeterprogramma’s vragen om heldere keuzes ten aanzien van de commerciële strategie. Welke afzetkanalen worden herkend, welke producten worden daarin verkocht en welke (gedifferentieerde) beloftes worden daarin gemaakt?. Vaak ontbreekt het aan objectieve gegevens om scherpe en doordachte keuzes te kunnen maken. Met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld een ’longtail’ aan producten. Dit veroorzaakt een grote complexiteit en bijbehorende kosten in de organisatie. Onze commercie en portfolio optimalisatie aanpak is erop gericht om, op basis van heldere feiten, samen met u (strategische) keuzes te maken. Hierdoor krijgt de sales organisatie een nog scherpe focus. Bovendien kan de organisatie effectiever sturen op sales activiteiten en komt er een beheersd en geoptimaliseerd productportfolio beschikbaar.

Onze aanpak & Proposities

Effectief sturen op resultaat

Onze principes van ‘Culture of Excellence’ passen we ook toe in het commerciële deel van de organisatie. Onze focus ligt daarbij op het borgen van de volgende principes; ’weet waar je staat’, ’strak samenspel’ en ’continu verbeteren’. Dit doen we door zorg te dragen dat de juiste informatie (zowel de interne prestatie als de terugkoppeling van klanten) bekend is bij alle betrokken partijen en er effectieve overleggen zijn. Hierdoor ontwikkelen we een cultuur, waarbij het continu verbeteren van de klantbeleving voorop staat.

Portfolio optimalisatie

Een traditionele analyse van de omzet van de producten geeft direct inzicht in de ‘longtail’ van het gevoerde assortiment. Deze analyse combineren we met winstgevendheid en leeftijd van de producten, gevraagde servicelevels van klanten per afzetkanaal en de vraagkarakteristieken. Deze inzichten maakt het mogelijk om intensieve discussies te voeren met de verschillende stakeholders. Afscheid nemen van producten blijkt vaak een moeilijke beslissing te zijn, maar is bij veel van onze klanten wel een noodzakelijke. Naast het optimaliseren van het bestaande portfolio wordt tevens bepaald hoe het portfolio beheerd kan worden.