Hoe kunnen we een doorbraak in onze service levels realiseren? Hoe reduceren we kosten in de keten? Waarmee verhogen we de snelheid van onze processen niet alleen op papier maar ook in de praktijk? Als ondernemer wilt u uw klant de beste service leveren tegen een competitieve prijs. Een professionele supply chain en distributie maakt dit mogelijk. Transparantie en effectieve samenwerking, zowel intern als extern, zorgen voor een hoge servicegraad en een gedifferentieerde aanpak in voorraad, distributie en service parts.

Onze aanpak & proposities

Sales en Operations Planning

Hoe creëren we transparantie in de keten? Effectief samenwerken, hoe gaat dat? In de huidige dynamische markt is de rol van Sales & Operations Planning (S&OP) nog belangrijker geworden. Transparantie en nauwe samenwerking in de keten is een vereiste om grip te krijgen op de dynamiek in de markt. S&OP zorgt tevens voor integrale optimalisatie tussen sales, productie, inkoop en financiën en faciliteert een cultuur van continu verbeteren. Gwynt pakt samen met u de cruciale planningstappen aan, zowel de demand planning als de supply planning. Op basis van data analyse, begrip van de huidige processen, overlegstructuren en beschikbare systemen bepalen we gezamenlijk de juiste planningsmethode, processen en systemen voor een optimaal S&OP proces.

Voorraad bepaling en optimalisatie

Hoe kunnen we voorraad reduceren met behoud van een hoge servicegraad? Waar moeten we wat op voorraad leggen? Wij zien dat een gedifferentieerde aanpak essentieel is om de optimale voorraad te bepalen. Hiervoor bieden wij u een methode waarbij de variabiliteit van de vraag in kaart wordt gebracht. Op basis van deze analyse in combinatie met kennis van de markt, productportfolio, levertijden en huidige manier van werken bepalen we een aanpak om de voorraden structureel optimaliseren.

Service en Service parts

Hoe kunnen we de uptime van onze producten/diensten bij klanten verhogen? Waarmee maken we service winstgevend? Hoe reduceren we werkkapitaal? Service parts volgen een complexe structuur om service te kunnen verlenen aan een brede klantenkring. Het optimaliseren van service part voorraden vraagt zowel om een analyse van de voorraden en de service parts als van het netwerk. Door de analyses te gebruiken komen we tot een werkende oplossing waar de markt behoefte aan heeft.

Distributie netwerk

Past de verwachte volume groei nog in ons netwerk? Wat is de optimale route-to-market? Hoe reduceren we logistieke kosten? Door middel van een netwerk studie kunnen wij u helpen deze vragen te beantwoorden. Tijdens een netwerk studie gebruiken we onze kennis van de markt om uw data en huidige werkwijze te analyseren en evalueren. Gezamenlijk definiëren we scenario’s, evalueren we deze zowel kwantitatief als kwalitatief en vertalen we ze vervolgens naar een plan van aanpak.