De organisatiestructuur bij (familie)bedrijven is vaak organisch gegroeid in de loop der jaren, zoals een boom en haar wortels. Dat geldt ook voor de verschillende rollen van medewerkers in de organisatie. Dit gaat heel lang goed en kan zelfs een kracht zijn. Omdat de organisatie flexibel is en medewerkers vanuit impliciete kennis en inzet handelen. Zeker als de familie of directie de organisatie van boven tot onder kent. Op een bepaald moment kan het zijn dat deze structuur echter niet meer werkt en zelfs in de weg gaat zitten. Bijvoorbeeld bij groei, professionalisering, als directie minder operationeel wil sturen of wanneer meer pro-activiteit van medewerkers wordt gevraagd.

In dergelijke situaties kan Gwynt u helpen met de organisatie ontwikkeling en inrichting. En het begeleiden bij het opzetten van een toekomstvaste organisatie structuur. Wij geloven daarbij in ondernemende organisaties. Waarin de directie gaat loslaten en delegeren en medewerkers eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen en krijgen. De invulling hiervan is voor ieder bedrijf anders, van de traditionele ’hark’ tot autonome cellen.

Onze aanpak & proposities

Organisatieontwerp

Markten en klanten staan niet stil en zijn aan verandering onderhevig. Dit betekent dat u uw organisatie regelmatig moet aanpassen, soms in kleine stappen en soms met grote wijzigingen. Een flexibele en professionele organisatie vraagt om een heldere organisatiestructuur met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden. En moet niet uitmonden in een bureaucratische structuur, maar moet juist bijdragen aan meer eigenaarschap, samenwerking en ondernemerschap in de hele organisatie.

Gwynt helpt bij het vormgeven van een nieuwe organisatiestructuur en het bijbehorende besturingsmodel. Ons uitgangspunt is altijd dat de structuur aan moet sluiten bij uw klanten (van buiten naar binnen). Daarnaast dat de verschillende disciplines binnen uw bedrijf elkaar makkelijk kunnen vinden en effectief samenwerken. Het moet voor iedereen helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Daarom hoort bij het herinrichten van de organisatie ook vaak het herdefiniëren van de rollen van medewerkers en van de vergaderstructuur. Zodat afstemming niet meer ’bovenlangs’ plaatsvindt, maar ’horizontaal’. Vergaderingen dienen daarbij gericht te zijn op effectieve en actiegerichte besluitvorming. Hierbij hebben we oog voor mensen en cultuur om ervoor te zorgen dat het nieuwe organisatiemodel wordt geaccepteerd. Zodat deze leidt tot de realisatie van doelen en een cultuur van continu verbeteren.

Organisatieontwikkeling

Het daadwerkelijk succesvol doorvoeren van een organisatieverandering vraagt vaak om verandering in de rollen van medewerkers, middenkader en ook directie. Bij andere rollen hoort ook ander gedrag en een andere leiderschapsstijl. Vooral bij familiebedrijven met loyale en betrokken medewerkers wordt van de medewerkers vaak meer eigenaarschap gevraagd. Deze verandering is meer dan het aanpassen van de structuur. Het vergt een verandering in de manier van leidinggeven, delegeren en in het omgaan met een grotere verantwoordelijkheid van medewerkers. Daarbij gaan loslaten, delegeren en verantwoordelijkheid nemen hand in hand en is een heldere structuur een voorwaarde voor een andere cultuur.

Gwynt helpt bedrijven bij hun organisatieontwikkeling en het vormgeven en doorvoeren van veranderprogramma’s. Wij begeleiden familie en directie in het vinden en verwezenlijken van hun (nieuwe) rol, die vaak gerelateerd is aan het vermogen om los te kunnen laten voor meer eigenaarschap bij de medewerker. Wij werken in het bedrijf, hands-on en kunnen daarom handelen en coachen daar waar de interactie plaatsvindt. Tevens hanteren wij de Prosci® change management methodiek en het ADKAR® Model. Indien nodig werken we samen met The People Side of Change, een trainingsbureau dat organisaties helpt om hun verandervermogen te vergroten.