Hoe worden we de meest competitieve fabriek in Europa? Willen we de performance van de fabriek verbeteren? Spelen we in op snel veranderende klantwensen? Hoe vinden we de balans tussen kosten, kwaliteit en flexibiliteit? En wat als verschillende klanten om een andere balans vragen? Hoe richten we de fabriek in om met complexiteit om te gaan? Dit zijn zo maar wat vragen die je aan de organisatie kunt stellen bij het productie optimalisatie proces.

Het vinden van de juiste balans en het omgaan met complexiteit vraagt om efficiënte processen, effectieve productiebesturing en een duidelijk proces voor het introduceren van nieuwe producten. Ondanks de vele ‘technische’ tools die hiervoor beschikbaar zijn, geloven wij dat juist aandacht voor mens en gedrag de sleutel is om een doorbraak te realiseren die leidt tot een duurzame performance.

Onze aanpak & proposities

Lean principes & lean leiderschap

Lean is meer dan alleen de inzet van de lean tools. De tools zijn belangrijk, maar om werkelijk doorbraken te realiseren is het startpunt de cultuur, de mentaliteit en het gedrag van zowel de directie als de medewerkers op de werkvloer. Gwynt gebruikt een combinatie van lean tools (o.a. Kaizen, 5S, CEDAC) en gerichte interventies op gedrag (o.a. coaching) om het eigenaarschap en leiderschap in uw organisatie te verhogen. Verbeteren en lean thinking wordt hierdoor een fundamentele eigenschap van uw bedrijf.

Productiebesturing

Productiebesturing en continu verbeteren vormen een belangrijke basis voor een verhoogde performance en dragen bij aan het productie optimalisatie proces. De juiste KPI’s en een effectieve overlegstructuur geven uw bedrijf en managers het vermogen om adequaat in te spelen op de vraag van uw klanten en om een cultuur van continu verbeteren te creëren. Gwynt heeft hiervoor de 6 principes van Culture of Excellence ontwikkeld.

Overall Equipment Effectiveness improvement

Hoe verbeteren we de performance van de fabriek? Hoe verhogen we de output en verbeteren we de kwaliteit? En hoe voorkomen we dat we alleen maar brandjes blijven blussen? Gwynt gebruikt een pragmatische aanpak om de OEE te meten en te analyseren. Wij trainen en coachen medewerkers en leidinggevenden in het analyseren van fouten en verstoringen. Door gerichte root cause analyse op de verstoringen uit te voeren en de resultaten te borgen kan de effectiviteit van de verbetering vertaald worden naar een positief bedrijfsresultaat.

New Product Development (NPD)

Om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelende klantwensen is innoveren noodzakelijk. De impact van extra complexiteit in het productieproces wordt vaak onderschat. De grootste uitdaging in het NPD proces is om te zorgen voor een efficiënte introductie met behoud van de performance. Dit vraagt om een directe betrokkenheid van productie in het ontwikkelproces. Gwynt helpt om het NPD proces in te richten en leert medewerkers om te gaan met vernieuwing en nieuwe standaarden.