De dynamiek van de food sector is al talloze jaren een belangrijke inspiratiebron voor veel bedrijven. Het maagaandeel vergroten door met nieuwe, onderscheidende recepten en concepten klanten voor zich te winnen is een structurele uitdaging voor food organisaties. Tegelijkertijd groeit de uitdaging van de complexiteit die dat onderscheidende vermogen in de operatie met zich mee brengt. Een goed uitgevoerde portfolio optimalisatie helpt hierbij.

Commercie – Enerzijds is het belangrijk om als bedrijf in te blijven spelen op kansen in de markt. Nieuwe trends, veranderend gedrag en wensen van klanten: wekelijks komen er nieuwe omzetkansen voorbij waar je als bedrijf op in wilt inspelen. Dit is echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Nieuwe concepten vragen verandering en brengen nieuwe complexiteit voor de interne organisatie. Om een succesvolle innovatie naar de markt te brengen is samenwerking tussen meerdere afdelingen en soms ook externe partners noodzakelijk. Deze dynamiek zet druk op de operatie en capaciteit, met als grote risico dat marktkansen uiteindelijk onvoldoende benut kunnen worden.

Operatie – Anderzijds, lijdt de ontwikkeling van onderscheidend vermogen en differentiatie naar klanten tot een verdere versnippering van volumes, ingewikkelde productieprocessen, aangescherpte servicelevels, diversificatie van grondstoffen, kleine productie-batches, geavanceerde recepten en een veelvoud aan verpakkingsvormen. Deze extra complexiteit kan zich op vele manier uiten en is daarmee vaak lastig om objectief te beoordelen. Toch is het met de juiste methodes wel mogelijk om deze portfolio complexiteit in kaart brengen. Dit kan helpen om waar nodig je portfolio te rationaliseren en harmoniseren.

Harmonisatie – Maar complexiteit is niet per definitie slecht. Een zekere mate van complexiteit kan passen bij de strategie en proposities van de organisaties. De uitdaging zit dan ook in het vinden van een juiste balans tussen onderscheidend vermogen, complexiteit, kosten en uitvoerbaarheid. Het managen van deze balans is afhankelijk van de strategie en gekozen proposities van de organisatie.

Het is in deze dynamische markt niet meer zo eenvoudig als het simpelweg saneren van slowmovers. Het juist objectiveren van complexiteit helpt om commercie en operatie samen objectieve keuzes te laten maken die leiden tot de juiste balans, in lijn met de strategie van de organisatie. Gwynt kent de praktijk en uitdagingen binnen de food sector en is in staat om te schakelen tussen strategie en uitvoering, tussen commercie en operatie. Gwynt helpt u het onderscheidende vermogen geven om boven de markt uit te steken, en tegelijkertijd grip te houden op de operatie.