Binnen een bedrijf dat groeit is het vaak niet zo vanzelfsprekend dat de manier van werken automatisch meebeweegt. Een snel groeiende omzet, meer medewerkers, nieuwe concepten, overnames, nieuwe investeerders of activiteiten in nieuwe markten zijn meestal een goede aanleiding om opnieuw naar het operating model te kijken.

Juist dan wordt namelijk zeer duidelijk dat de huidige processen en monitoring, met onderliggende rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuur niet meer aansluiten op de actuele behoefte. Hierdoor verliest een bedrijf langzaam zijn aanpassingsvermogen en groeit druk op rendement

Gwynt is in staat om via een quick scan de kernactiviteiten van uw organisatie door te lichten. En daarbij vast te stellen met welke aanpassingen snel verbetering te realiseren is. Denk hierbij aan organisatie en processen, maar ook technologie en partnerships. Op basis van een toekomstbestendig ontwerp voor een nieuwe manier van werken, worden heldere randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie geformuleerd.