Binnen een bedrijf dat groeit is het vaak niet zo vanzelfsprekend dat de manier van werken automatisch meebeweegt. Een snel groeiende omzet, meer medewerkers, nieuwe concepten, overnames, nieuwe investeerders of activiteiten in nieuwe markten zijn meestal een goede aanleiding om opnieuw naar de bestaande organisatie te kijken en over te gaan op proces innovatie.

Juist dan wordt namelijk zeer duidelijk dat de huidige processen en monitoring, met onderliggende rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuur niet meer aansluiten op de actuele behoefte. Hierdoor verliest een bedrijf langzaam zijn klantgerichtheid, effectiviteit en wendbaarheid. Een opvallende indicator is in veel gevallen het innovatieproces zelf wat moeizamer gaat verlopen. Hier werken veel disciplines met elkaar samen.

Gwynt is in staat om via een quick scan de kernprocessen van uw organisatie door te lichten. En daarbij vast te stellen met welke aanpassingen snel verbetering te realiseren is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het NPI/NPD proces, tenderproces, S&OP-proces, promotieproces of assortimentsoptimalisatie. Aan de hand van een gedragen blueprint voor een nieuwe manier van werken, worden heldere randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie geformuleerd.

Een optimalisatie van processen vraagt natuurlijk ook een ontwikkeling in tools voor monitoring.  Echter raakt nagenoeg altijd ook een verdere aanscherping van rollen, verantwoordelijkheden, samenwerking en overlegstructuur. De belangrijkste uitdaging om tot daadwerkelijke verbetering te komen, ligt echter altijd opgesloten in de de menselijke kant van verandering. Dat ons team de kennis en vaardigheden bezit om hierop te anticiperen, is onze garantie voor succesvolle implementatie.