Wij geloven dat ondernemende familiebedrijven de drijvende kracht, ofwel het nieuwe vermogen worden van de Nederlandse maatschappij, als ze dat al niet zijn. Het vermogen om die rol voluit op zich te nemen zit in elk familiebedrijf. Daarvoor is het soms nodig om anders te leren zien en handelen, inspelend op de dynamiek van de veranderende wereld. Om de drijvende kracht van de Nederlandse maatschappij en economie te worden en te blijven zullen daarom nieuwe vermogens ontwikkeld moeten worden. Op basis van onze ervaring met succesvolle familiebedrijven en aangevuld met onderzoek bij familiebedrijven, zijn wij tot vijf essentiële vermogens gekomen die anders zien en handelen vergen. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemende en nieuwsgierige familiebedrijven hiermee vanuit hun passie, ambitie en talenten aan de slag kunnen en willen gaan, om de continuïteit van hun onderneming veilig te stellen en een verdere professionalisering te realiseren.

Het nieuwe vermogen: Van Waarden naar Doel

Ondernemerschap op basis van familiewaarden geeft kracht en duiding aan familiebedrijven. De uitdaging is om de waarden van het bedrijf expliciet te maken en te laten aansluiten op die van de familie. Daarmee wordt een betekenisvol fundament gelegd. Door vervolgens de vertaling te maken naar een tastbare strategie en concrete doelen op elk niveau wordt voor iedereen de richting en focus duidelijk. En kan iedereen ook een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de strategie en de continuïteit. De leiding heeft daarbij een cruciale rol naar medewerkers in het levend houden en realiseren van de doelen. En daar zijn soms scherpe keuzes voor nodig. Juist door nee te zeggen komt het doel dichterbij.

Anders kijken en handelen: het expliciet maken van de waarden en doelen geeft gerichte energie.

Loslaten voor Eigenaarschap

Misschien wel één van de lastigste nieuwe vermogens voor familiebedrijven is het leren loslaten voor eigenaarschap. Het loslaten vanuit de identificatie met het familiebedrijf en het tegelijkertijd aan medewerkers overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid binnen een afgesproken kader. Waarbij van de medewerkers wordt verwacht, dat zij eigenaarschap nemen en ondernemend gaan handelen. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat het loslaten en ontwikkelen van eigenaarschap hand in hand gaan. Dit vergt vertrouwen in elkaar, het aanleren van nieuwe leiderschapsstijlen, competenties en rollen voor iedereen. Maar dit vermogen zal de ruimte bieden om passie en talent maximaal in te zetten, zodat een bloeiende organisatie ontstaat en ambities waargemaakt worden.

Anders kijken en handelen: loslaten als hefboom voor ondernemerschap en groei in het hele bedrijf.

Collectieve Innovatie

Om succesvol te zijn in een steeds sneller veranderende wereld is continue innovatie een noodzakelijke voorwaarde. Het vermogen van collectieve innovatie vraagt inzet, creativiteit en discipline van alle talenten in de organisatie. Er is durf nodig om te experimenteren, samen te werken met andere disciplines of zelfs met andere partijen. En er is lef nodig om op tijd te stoppen. Door de talenten, in alle lagen van de organisatie, uit te dagen en maximaal in te zetten ontstaan nieuwe producten, betere processen of zelfs nieuwe businessmodellen. Juist de collectiviteit en samenwerking binnen en buiten de muren van de organisatie leidt tot meer energie en de noodzakelijke innovatie voor continuïteit.

Anders kijken en handelen: collectieve innovatie maakt dat familiebedrijven leidend zijn in de veranderende wereld.

Zuiver Samenspel

De organisatiestructuur bij familiebedrijven is vaak organisch gegroeid, zoals een boom en haar wortels. Het voor iedereen definiëren van een zuivere rol en verantwoordelijkheid binnen de organisatie en tussen familie en organisatie is een nieuw te ontwikkelen vermogen. Iedereen weet dan wat men van elkaar kan en mag verwachten. De afstemming en besluitvorming vindt niet meer ‘bovenlangs’ plaats, maar ‘horizontaal’. Vergaderingen kennen een zuivere structuur, gericht op effectieve en actiegerichte besluitvorming waarbij medewerkers consistent en duidelijk worden geïnformeerd. Er is een veilige en vertrouwde omgeving waarin medewerkers elkaar opzoeken en aanspreken.

Anders kijken en handelen: Juist door een duidelijke structuur en zuiver samenspel zullen medewerkers elkaar soepel kunnen vinden en ontstaat snelheid en flow.

Objectieve Daadkracht

Familiebedrijven sturen vaak intuïtief. Een kracht, die nog sterker kan worden als daar de objectieve feiten aan worden toegevoegd. Door te weten waar je echt staat vanuit vastgestelde doelen kunnen directie en vooral ook medewerkers proactief ingrijpen en handelen. Daarbij is ook het vermogen nodig om de impliciete kennis in de hoofden van de familie en de oudere medewerkers expliciet te maken. Medewerkers kunnen dan handelen op basis van zowel de feiten als de collectieve kennis. Hiermee wordt het bedrijf daadkrachtiger, omdat sneller en beter besluiten worden genomen en de juiste acties worden uitgezet om op koers te blijven.

Anders kijken en handelen: objectiviteit naast intuïtie maakt het familiebedrijf daadkrachtiger en koersvaster.

Het ook daadwerkelijk anders gaan kijken en handelen vraagt soms om externe support. Niet om te vertellen hoe het anders moet, maar om samen met de organisatie, van directie tot de werkvloer, de nieuwe vermogens vorm te geven en te implementeren. Zodat de veranderingen doorleefd en daadwerkelijk omgezet worden in een andere manier van werken, een effectievere organisatie(structuur), integrale processen en proactief gedrag. Dit leidt vervolgens ook tot een professionelere organisatie.