Het bestaansrecht van foodorganisaties begint bij relevantie en daarmee het genereren van onderscheidend vermogen. Blijvend innoveren is hierbij onvermijdelijk, maar moeilijker dan ooit. De noodzakelijke kennis en technologie lijkt steeds toegankelijker te worden. Echter verandert de marktvraag alsmaar sneller en dwingt deze tot scherpe keuzes om klaar te zijn voor morgen.

De strijd rondom het maagaandeel blijft een zeer dominante en constante factor voor foodorganisaties. Dat hierin consumentengedrag doorweegt bij propositieontwikkeling is evident. Hierbij is het ook duidelijk dat het aantal complicerende externe randvoorwaarden toeneemt. Echter heb je hier als organisatie vaak niet direct grip op. Alles bij elkaar zorgt dit voor een uitdagende dynamiek. Waarin ontwikkelingen een belemmering of zelfs bedreiging kunnen lijken, maar veelal hele waardevolle inspiratie bieden voor propositie ontwikkeling en merkstrategie.

Onze aanpak

Wij geloven in een pragmatische aanpak, die afgestemd is op uw vraag. Het vertrekpunt vormt hierin een duidelijke en gedragen strategie die een logische samenhang heeft met purpose en kernwaarden van uw bedrijf. Op het moment dat deze basis mist, weten we uit ervaring dat innovatie zeer moeizaam verloopt en meestal niet leidt tot echte doorbraken.

Ons team is in staat om op basis van feitelijke inzichten snel tot de kern te komen. Wij kunnen daarop samen met de belangrijkste stakeholders binnen uw organisatie tot een gedragen visie en aanpak te komen. Hierdoor kan vervolgens aan de hand van groeiplatformen, systematisch gewerkt worden naar concrete proposities. Deze kunnen significant waarde toevoegen voor uw klanten en goed aansluiten op (merk-) strategie.

Aanvankelijk zal de nadruk liggen inspiratie en co-creatie, terwijl onze ondersteuning hierna juist meer procesmatig zal zijn om tot echt concrete proposities te komen. Een succesvolle propositie is immers veel meer dan een slim idee, maar vereist een gedegen business case, route-to-market en gedragen implementatieplan. Dit samen vraagt sterk samenspel tussen diverse disciplines binnen en buiten de organisatie, die in veel gevallen ook onderdeel zijn van een dagelijkse operatie.