Strategie. Maar dan sneller én met impact! De actuele marktdynamiek vereist nieuwe waarde proposities en verdienmodellen. Dit vraagt om een concrete strategie die vaker bijgestuurd moet worden. Gwynt kent de vele valkuilen, werkt onconventioneel en garandeert daarbij een onderscheidende, begrijpelijke en uitvoerbare strategie, een duidelijke formule en een toekomstbestendig verdienmodel.

Onze aanpak & proposities

Verdienmodel

Positionering vraagt om gedegen kennis van de doelgroep én van de concurrentie. Business Intelligence speelt hierbij een belangrijke rol om feitelijke onderbouwing te hebben van de omvang van de markt, potentieel marktaandeel en huidig prestatieniveau. We gebruiken het businessmodel canvas om het proces te structureren. Daarbij is het onze ambitie om niet alleen het businessmodel canvas samen met u op te bouwen. We willen dit ook vertalen naar een concreet actieplan met doelstellingen voor de verschillende onderdelen binnen uw organisatie. Zo kunt u als organisatie zelf aan de slag met concrete acties en projecten. Natuurlijk biedt Gwynt hierbij, indien gewenst, ondersteuning.

Formule

De vele retailshifts zetten de klassieke formulepositioneringsmodellen onder druk, waarbij duidelijk wordt dat onderscheidend vermogen en relevantie inmiddels veel verder gaat dan prijs, promotie, plaats, product en personeel. Samen met de expertgroep ‘A futureproof formula’ van Shopping Tomorrow heeft Gwynt de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige retail formule in kaart gebracht en een nieuwe Futureproof Formule Model ontwikkeld. Dit nieuwe Futureproof Formule Model biedt enerzijds houvast bij het vaststellen van ontwikkelkansen en geeft bovendien een framework om deze ontwikkelkansen te vertalen naar een concreet veranderplan. Maak vandaag al meteen de eerste stap naar een toekomstbestendige formule en neem contact met ons op.