Verdienmodel & Formule

Wat is onze plek in de markt? Hoe onderscheidend zijn wij en hoe kunnen we de klantwaarde vergroten? Waar verkopen we onze producten (filialen, franchise, shop-in-shop, groothandel)? In welke landen/locaties en via welke kanalen (offline, online)? Hoe realiseren we de gewenste doelen op het gebied van traffic, conversie en bonbedrag? Wat is de houdbaarheid van ons verdienmodel? Waar liggen de toekomstige marges en volumes? Hebben we inzicht in kansen vanuit klantperspectief? Hebben we onze positionering logisch en consequent uitgewerkt in onze formule met het juiste assortiment, prijsniveau en presentatie?

ONZE AANPAK & PROPOSITIES

Verdienmodel

Positionering vraagt om gedegen kennis van de doelgroep én van de concurrentie.
Bovendien is het belangrijk om feitelijke onderbouwing te hebben van de omvang van de markt, potentieel marktaandeel en huidig prestatieniveau. We gebruiken het business model canvas om het proces te structureren. Omdat ook de financiële aspecten worden benoemd in het model, kan daarmee ook het verdienmodel en het rendement goed verkend worden. Door een koppeling te maken met het huidige prestatieniveau kan ook direct de noodzaak voor verbeteringen geïnventariseerd worden. Het is onze ambitie om niet alleen het business model canvas samen met u op te bouwen, maar ook om dit te vertalen naar een concreet actieplan en doelstellingen voor de verschillende onderdelen binnen uw organisatie.

Formule

Begin bij het begin: wie zijn de persona’s die u wilt bedienen? Welke kenmerken kunt u aan deze persona’s koppelen? Welk perspectief brengt u de doelgroep? Welk merkimago wilt u opbouwen, welke waarden zitten daar achter en wat betekent dat voor de formule? Nadat eenmaal keuzes gemaakt zijn voor het merk, is het zaak om de merkbeleving niet alleen extern, maar tevens heel goed intern te communiceren. Medewerkers in de totale organisatie moeten doordrongen zijn van de merkwaarden, moeten deze doorleven en in de juiste kaders dagelijks toepassen. Wij nemen u en uw organisatie mee door de customer journey van uw (toekomstige) doelgroep en ondersteunen bij het implementeren van uw merk en uitgangspunten van uw formule.

MEER INFORMATIE

Joris van den Hurk
(Partner)
06-26108969