Hoe effectief is ons assortiment? Hebben we wel ‘genoeg’? Hoe zorgen we dat we niet ‘teveel’ hebben? Hebben we voldoende grip op margeverlies door kortingen? Gwynt gelooft in een nauwe samenwerking tussen commerciële inkoopkracht en cijfermatige planning van het assortiment. Afstemming van rollen en verantwoordelijkheden tussen inkoop (buying), merchandising en supply chain zorgt voor juiste artikelen in de juiste hoeveelheden op de juiste plek.

Onze aanpak & proposities

Buying

Binnen het leveranciersbestand wordt via category management een differentiatie aangebracht per productgroep en wordt er een heldere categorie-visie ontwikkeld. Hoe groot is een productgroep? Wat zijn de belangrijkste subcategorieën? Hoe is de ontwikkeling in de tijd? Wat zijn de belangrijkste merken en artikelen binnen deze groepen? Hoe is de verdeling van de aandelen over de verschillende kanalen? We kijken naar welke kanalen, op welke manier en met welk assortiment benaderd moeten worden en welke inkoopstrategie daar het beste bij past.

Merchandising

Onder merchandising verstaan we het vermarkten en plannen van assortiment en diensten aan consumenten die de commerciële doelstellingen van de retailer maximaliseren, door op de juiste plaats en tijd, de juiste producten en diensten met de juiste prijzen te presenteren. Wij ondersteunen en adviseren u graag bij het bepalen en invulling geven aan de merchandise-strategie en –instrumenten. Hierin wordt er gekeken naar klant- & productgroepen, kanaal segmentering en pricing. Door een diepgaande assortimentsanalyse geven we inzicht in de winstgevendheid van de delen van het assortiment, leggen de link met de positionering en geven hiermee antwoord op de vraag: op welke productgroepen moeten we ons focussen? Door een budgetcyclus te implementeren kan Gwynt helpen met het verbinden van lange termijn doelstellingen tot en met productintroducties in de winkel. Ook kunnen wij ondersteunen bij het managen van uw promotie proces en het reduceren van out-of-stock.