Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de door Gwynt BV, gevestigd te Esch, ingeschreven bij de KvK met nummer 17205501, geëxploiteerde website www.gwynt.eu.

Wij zijn bij wet verplicht u te informeren over welke persoonsgegevens Gwynt via het gebruik van deze website verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook dienen wij u als bezoeker te informeren over ons cookiebeleid.

Privacybeleid

Gwynt respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, haar (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Gwynt verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons heeft verstrekt via de website, via e-mail, mondeling of anders, of wanneer wij deze verkrijgen via de analytische cookies die wij op uw apparaat plaatsen (geanonimiseerd). U kunt onze website dus anoniem bezoeken (zonder persoonsgegevens aan Gwynt te verstrekken).

De persoonsgegevens die u met Gwynt deelt worden vertrouwelijk behandeld, rechtmatig verwerkt en goed beveiligd. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van Gwynt te maken hebben. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingangsdatum 25 mei 2018).

Gebruik van persoonsgegevens

Gwynt verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, of die door ons worden verzameld via de analytische cookies die wij plaatsen. Wanneer u contact opneemt met Gwynt, legt Gwynt de door u verstrekte gegevens vast.

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van een nieuwsbrief
  • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een vraag of contactverzoek
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om u te informeren over bijeenkomsten en evenementen
  • Om een overeenkomst / dienst uit te kunnen voeren

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet voor andere doeleinden dan de in deze privacyverklaring gestelde doeleinden. Gwynt bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief

Om onze periodieke nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden, vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. De persoonsgegevens die u aanlevert (naam, organisatie en e-mailadres) worden na uw akkoord toegevoegd aan onze mailinglijst bij Mailchimp (hoofdkantoor in Atlanta, V.S.). Wij hebben met Mailchimp een ‘Customer EU Data Processing Addendum’ afgesloten waarin zij zich verklaren te houden aan de geldende Europese wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming (AVG). Mailchimp gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens in de mailinglijst. Meer informatie over de cookies van Mailchimp vindt u in de privacy policy van Mailchimp.

U kunt zich op elk moment afmelden van onze mailinglijst. In de footer van onze nieuwsbrief treft u altijd een afmeldlink en een link naar uw profiel, waar u uw persoonsgegevens kunt inzien, bijwerken, aanpassen en verwijderen. Gwynt bewaart uw persoonsgegevens in voorgenoemde mailinglijst in principe zolang wij nieuwsbrieven versturen.

Derden

Gwynt deelt alleen persoonsgegevens met derden onder zeer strikte voorwaarden. We delen uw persoonsgegevens slechts met derden die de gegevens voor ons verwerken in opdracht. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de huidige wetgeving (AVG). Verder verstrekken we uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomt tussen u en Gwynt, of indien Gwynt hiertoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Gwynt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. We streven daarmee naar een passend beveiligingsniveau. Uitsluitend bevoegde personeelsleden / derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Gwynt sluit verwerkersovereenkomsten af met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken.

Cookiebeleid

Op deze website gebruiken wij in beperkte mate cookies. Dit betreffen functionele, analytische en tracking cookies.

Uw rechten

Gwynt biedt u toegang tot uw persoonlijke gegevens na verificatie van uw identiteit. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In het laatste geval zal Gwynt trachten tegemoet te komen aan uw verzoek, tenzij de persoonlijke gegevens van rechtswege of om rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moeten blijven.

U heeft ook het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of hiertegen bezwaar te maken. In sommige gevallen heeft u ook recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens overdraagbaar zijn aan u, of aan een door u aangewezen derde partij.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u aan ons e-mailen. Voordat wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen dienen wij eerst uw identiteit te verifiëren. Wij verzoeken u dan ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de e-mail toe te voegen. In deze kopie schermt u uw pasfoto af en maakt u het paspoortnummer, uw BSN en de strook met nummers onderin (hierin staat ook uw BSN) zwart. Deze gegevens zijn privacygevoelig en hoeft u niet aan ons te verstrekken. Wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U kunt ons uiteraard ook bellen of e-mailen als u niet tevreden bent over onze omgang met uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De voorwaarden in deze privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Wij raden u daarom aan om met regelmaat deze verklaring te controleren.

Contact opnemen

Indien u vragen, klachten of verzoeken heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer +31 (0)411 602 778 en e-mailadres info@gwynt.eu.