De wereld verandert snel door internationalisering en door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat biedt kansen en mogelijkheden, maar ook uitdagingen en risico’s. Hoe gaat u daarmee om?. Hoe vergroot u uw marktpositie?. Blijft u ondernemend en speelt u in op veranderende klantwensen?. Wij geloven sterk in een (familie)waarden gedreven strategie als kompas voor zowel uw medewerkers, klanten als andere partners. En in een vertaling van de strategie naar concrete en aansprekende doelen voor iedereen binnen uw organisatie. Wij werken intensief samen met u en uw medewerkers aan het realiseren van uitdagende, uitnodigende en aansprekende veranderingen in uw organisatie.

Onze aanpak & proposities

Waarden gedreven strategie

Bij familiebedrijven zijn de familiewaarden het startpunt van het ontwikkelen of herijken van de strategie. Wij zien dat deze waarden vaak impliciet zijn of hun oorspronkelijk betekenis hebben verloren. Door ze (weer) expliciet te maken en te koppelen aan de visie van de familie wordt de basis gelegd voor de bedrijfswaarden. Deze zijn vervolgens weer het vertrekpunt voor de droom, ondernemerschap en de lange termijn strategie. Juist door de strategie te verbinden aan de waarden, biedt het de medewerkers en klanten een waardevol fundament op basis waarvan ze handelen en samenwerken.

Op basis van de strategie formuleren we met u en de organisatie concrete doelen, zodat de energie van iedereen in de organisatie gefocust is op wat echt belangrijk is. Dit betekent overigens niet dat de strategie in steen gebeiteld is. Ondernemende (familie)bedrijven kunnen en moeten ook hun strategie bijsturen naar aanleiding van kansen en ontwikkelingen in de markt. Maar de waarden blijven de constante factor en zullen steeds als ijkpunt dienen, zodat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Business planning en Performance monitoring

Wat is het plan, lopen we voor of achter?. En welke acties moeten we nemen als we achter lopen op het plan?. Deze vragen zijn voor veel bedrijven niet altijd eenvoudig te beantwoorden. De grilligheid van de omgeving en eisen van klanten maken dat sturen op buikgevoel en intuïtie vaak niet meer voldoende is. Sturing door directie en medewerkers op basis van objectieve feiten en scenario’s maakt het bedrijf daadkrachtiger en concurrerend.

Gwynt is een stevige gesprekspartner voor directies en middenkader. Gwynt helpt bij het bepalen en gebruiken van de juiste stuurindicatoren (KPI’s), gekoppeld aan de strategie, de financiële planning en het budget. Waar nodig kunnen wij ook ondersteunen bij het maken van een lange termijn planning met inzicht in kasstromen en de kapitaalbehoefte. Uw ambitie en strategie moeten immers financierbaar zijn. En moeten leiden tot een positieve financiële performance en continuïteit op de lange termijn. Ook helpen we bij het opstellen van operationele KPI’s en dashboards voor het monitoren en bijsturen van de operationele, commerciële en financiële performance.

Markt- en Productportfolio segmentatie

Producten- en dienstenportfolio’s zijn bij veel (familie)bedrijven vaak gegroeid op basis van individuele klantenwensen. De kracht van het bedrijf was en is klantgerichtheid en flexibiliteit. In de loop van de jaren kan dit leiden tot een wildgroei aan producten en diensten. Waarbij de performance naar klanten juist daalt, steeds meer mensen nodig zijn, voorraden toenemen, de productiviteit daalt en de winstgevendheid afneemt. Deze ontwikkelingen vragen om actie. Maar hoe pak je dit aan, waar begin je en op basis van welke criteria?

Wij geloven in een gedifferentieerde aanpak. Waarbij we met u bepalen wat de verschillende klantsegmenten zijn. Wat de eisen hiervan zijn en hoe het portfolio hierin past. Met analyses geven we per segment inzicht in de daadwerkelijke kosten en kostprijzen en de bijdrage aan de winstgevendheid. Tevens inventariseren we de impact op de bedrijfsprocessen en organisatie. Op basis van deze objectieve informatie kunt u keuzes maken om producten en/of diensten te handhaven, te rationaliseren of te standaardiseren. Hiermee komt u meer in controle over uw organisatie en de (lange termijn) resultaten.