Duurzaamheid is voor bedrijven allang geen feature meer maar een keiharde basisvoorwaarde. De mate van verduurzaming bepaalt de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Een transitie van shareholder value naar stakeholder value is dus evident, maar in de praktijk geen makkelijke opdracht.

Het is een uitdaging om in een speelveld van conflicterende en verschuivende belangen met een breed scala van onderwerpen koers te bepalen. Dit betekent dat nieuwe afwegingen gemaakt moeten worden. Van een klassieke kostprijsberekening naar een geïntegreerde benadering waarin maatschappelijke kosten worden meegenomen. Vandaar dat true pricing steeds meer momentum krijgt. Het feit dat er nog geen sprake is van een level playing field zorgt voor extra onzekerheid bij strategische keuzes. Verduurzamen vraagt om visie en daadkracht.

Steeds meer bedrijven adopteren ESG binnen hun strategie. ESG is een afkorting voor Environmental, Social en Governance en verwijst naar de drie centrale thema’s binnen verduurzaming. Veelal worden deze verder verdiept aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Door deze thema’s als vertrekpunt te nemen worden de benefits van een duurzame bedrijfsvoering nog explicieter:

  • Versterking van concurrentiepositie en imago
  • Inspireren, aantrekken en behouden van medewerkers
  • Financieel voordeel op de lange maar ook korte termijn:
    o Kosten besparen (bijvoorbeeld door verlagen verspilling, energieverbruik en afvalheffing)
    o Omzet verhogen (bijvoorbeeld door markt proposities en verwaarding reststromen)
  • Vergroten aantrekkingskracht voor kapitaal en investeerders
  • Voldoen aan wet- regelgeving en verlagen van risico’s
  • Verhogen beschikbaarheid van grondstoffen

Wij zien dat ondernemers zowel de uitdagingen als de voordelen onderschrijven maar ook dagelijks worstelen met de transitie die verduurzaming teweegbrengt. Proposities, partnerships, processen en andere elementen zijn aan revisie toe. Verduurzamen vraagt om visie en daadkracht  om tot een nieuwe structuur te komen.

Gwynt begrijpt de uitdagingen en herkent ook nieuwe mogelijkheden. Onze pragmatische aanpak leidt tot een geïntegreerde bedrijfsstrategie waarin ESG als vertrekpunt wordt genomen. Wij zorgen voor een overtuigend plan met de juiste argumentatie en financiële onderbouwing.

Ook denken wij mee met slimme aanpassingen binnen de organisatie om het beste uit je mensen te halen. Ons team is bekend met de standaarden maar laat ook zien dat een persoonlijke aanpak en maatwerk zorgt voor échte doorbraken. Dit is ook de reden dat we niet stoppen bij een goed plan, maar betrokken blijven tot het resultaat. Duurzaam impact maken, daar gaat het bij ons om.