Hoe kunnen we efficiënter en effectiever werken? Hoe stimuleert u proactiviteit? Gaan we van een cultuur van brandjes blussen naar structureel verbeteren? De focus van veel operational excellence projecten ligt vaak op tools en processen. Gwynt legt meer de nadruk op het veranderen van de mindset van de organisatie voor een werkelijke inbedding van een Culture of Excellence. Wij hebben zes principes ontwikkeld vanuit de lean-filosofie. Zij zijn de basis voor een Culture of Excellence en resulteren zowel in een excellente operatie als in een cultuur van continu verbeteren.

De implementatie van de zes principes verschilt per bedrijf en per sector. Onze adviseurs beschikken over markt- en functionele dieptekennis, zodat passende oplossingen vanzelfsprekend zijn.

Onze zes principes zijn:

1. Weet waar je staat

Om te weten waar je staat, is het concreet maken van het doel op ieder niveau in de organisatie een voorwaarde. Vervolgens is het voor iedereen in de organisatie belangrijk om te weten of we voor of achter lopen ten opzichte van het doel. Wat zijn de benodigde acties om het doel te kunnen realiseren? Wat kan ik zelf doen? Wij helpen bij het vertalen van de strategie naar concrete doelen op ieder niveau, met het bepalen van de belangrijkste KPI’s en met actieplannen. Maar bovenal helpen we bij het creëren van eigenaarschap en beweging vanuit de medewerkers.

2. Standaarden als basis voor verbetering

Als er geen standaard is, hoe kunt u dan verbeteren? Uniformiteit en standaardisatie in de uitvoering van werkzaamheden is de basis voor betrouwbaarheid van het resultaat en leidt tot verbetering. Door de standaard te volgen komt er tijd en ruimte vrij voor creativiteit en verbetering bij management en medewerkers. Dit vraagt om duidelijke afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en standaard werkwijzen. We ondersteunen met name het management en teamleiders hands-on en op de werkvloer bij het leren ontwikkelen en bewaken van deze standaard en bovenal om deze te waarderen, te verbeteren en waar nodig te vernieuwen.

3. Focus op klantwaarde

Typerend voor operationele processen is dat iedereen de hele dag door druk is. Er is dan één cruciale vraag: “doen we wel de juiste dingen?”. Met de juiste dingen bedoelen we: activiteiten die uiteindelijk waarde toevoegen voor de klant. Wij ondersteunen bij het identificeren van de klantwaarde en vooral bij het (weer) leren zien en elimineren van de verschillende soorten van verspilling om daarmee de klantwaarde te vergroten.

4. Strak samenspel

Samenwerkers maken het verschil. Samenwerking kan gedirigeerd worden door een ritme van doelgerichte (verbeter)overleggen. Samen op weg naar een betere prestatie voor de klanten. Wij

bieden meerdere tools aan om de samenwerking te verbeteren: ons ‘effectief vergaderen’- assessment, richtlijnen voor doelgerichte en besluitvaardige vergaderingen, SCRUM en een ‘STOER’-assessment voor het meetbaar maken van het gedrag in de organisatie.

5. Vaardige en gemotiveerde mensen

Uiteindelijk draait alles om vaardige en gemotiveerde mensen. Belangrijk is dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. De transitie van reactief naar proactief gedrag staat centraal. Eigenaarschap en initiatief nemen tot verbeteren in plaats van het eenvoudigweg uitvoeren van taken. We helpen bij het in kaart brengen van de rollen en verantwoordelijkheden, het maken van rolbeschrijvingen en het bepalen van interventies op gedrag en vaardigheden. Daarnaast trainen wij managers in het uitvoeren van hun managementrollen en in de ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten. Om de motivatie te vergroten bieden wij ook motivatie- en activatieprogramma’s op maat aan. Deze programma’s zijn gebaseerd op gamification principes.

6. Continu Verbeteren

Van brandjes blussen naar continu verbeteren. Geen genoegen nemen met ingesleten gewoontes. Zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren en te innoveren. Wij stimuleren continu verbeteren door mensen nieuwsgierig te maken of te houden, door ze het probleem achter het probleem te laten begrijpen en te leren om anders te kijken en te handelen vanuit objectiviteit. Interventies en training in houding en (voorbeeld)gedrag leiden ertoe dat continu verbeteren de norm wordt.