Operations Blueprint

Vanuit de strategie van uw onderneming is er een keuze gemaakt voor marktsegmenten en zijn waardeproposities bepaald. Het is vervolgens belangrijk te bepalen hoe deze proposities gerealiseerd worden tegen de laagst mogelijke kosten. Een top-down benadering is hierbij, wat ons betreft, de enige juiste benadering. Door eerst naar het totale netwerk te kijken, leveranciers, productie, logistiek en distributie kanalen, kan beter bepaald worden wie welke rol dient te vervullen. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de huidige prestaties, maar vooral ook naar de vermogens van de organisatie. Keuzes voor de ’blueprint’ van het netwerk hebben consequenties voor zowel fabrieken als de supply chain functies. Bovendien hebben de keuzes een sterk strategisch karakter en eventuele wijzigingen hebben dan ook een grote financiële impact. Het is dan ook van belang om de keuzes zo objectief mogelijk te maken.

ONZE AANPAK & PROPOSITIES

Industriële Footprint inrichting

Welke rollen hebben uw fabriek(en) en leverancier(s) nu? Herkent u verschillende karakteristieken in uw productieketen (bijvoorbeeld lage productiekosten of zeer hoge flexibiliteit)? Worden specifieke ontwikkelingen en investeringen gedaan? Aan de hand van gestructureerde assessments onderzoeken we de best mogelijke rolverdeling van uw productieketen. Assessments betreffen zowel de leverancierskant als de eigen productie locaties. Omdat het hier een strategische keuze betreft, wordt er rekening gehouden met verschillende scenario’s, zowel voor wat betreft omzet verwachtingen als de technologische ontwikkelingen. Beide aspecten hebben een grote impact op de capaciteiten.

Supply Chain strategie

De supply chain strategie wordt afgeleid van de overkoepelende bedrijfs- en commerciële strategie. Welke grondvorm past het beste? Hoe moet het fysieke distributie netwerk eruitzien? Welke planningsprocessen zijn noodzakelijk? Welke planningsprincipes passen het beste? Welke organisatie moet worden ingericht om alle noodzakelijke activiteiten zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren? En met welke systeemondersteuning moet dat plaatsvinden? Samen met uw team worden voor dit soort vragen logische alternatieven ontwikkeld. Onze dieptekennis van supply chain inrichting helpt u om snel de juiste keuzes te kunnen maken. Ook hier geldt dat het maken van keuzes eenvoudiger wordt, als de juiste feiten beschikbaar zijn. Naast kwalitatieve analyses is het maken van kwantitatieve analyses van essentieel belang. Aan de hand van gezamenlijk bepaalde criteria en de resultaten van de analyses, worden heldere keuzes gemaakt en vertaald in een actieplan.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Eén van onze industrie-specialisten wisselt graag vrijblijvend met u van gedachten tijdens een persoonlijk gesprek, waar en wanneer het ú uitkomt.

MEER INFORMATIE

Dirk Harm Eijssen
(Partner)
06-26108966