Supply Chain & Distributie

Hoe kunnen we onze service levels verbeteren? Hoe reduceren we kosten in de keten? Hoe verhogen we de snelheid van onze processen? Als ondernemer wilt u uw klant de beste service leveren tegen een competitieve prijs. Een professionele supply chain maakt dit mogelijk. Transparantie en effectieve samenwerking, zowel intern als extern, zorgen voor een hoge servicegraad en een gedifferentieerde aanpak in voorraad, distributie en service parts.

ONZE AANPAK & PROPOSITIES

Sales & Operations Planning

Hoe creëren we transparantie in de keten? Hoe werken we effectief samen? In de huidige dynamische markt is de rol van Sales & Operations Planning (S&OP) nog belangrijker geworden. Transparantie en nauwe samenwerking in de keten is een vereiste om grip te krijgen op de dynamiek in de markt. S&OP zorgt tevens voor integrale optimalisatie tussen sales, productie, inkoop en financiën en faciliteert een cultuur van continu verbeteren. Gwynt kijkt daarbij naar de sub-planning processen, zoals demand planning en supply planning. Op basis van data analyse, begrip van de huidige processen, overlegstructuren en beschikbare systemen bepalen we gezamenlijk de juiste planningsmethode, processen en systemen voor een optimaal S&OP proces.

Inkoop

Hebben we voldoende grip op onze inkoopkosten? Zijn er strategische partnerships met onze belangrijkste leveranciers? Worden in-/outsourcing vraagstukken ondersteund door gedegen cost/benefit analyses? Bij veel industriële bedrijven bestaat meer dan 50 procent van de kostprijs uit inkoopkosten. Daarnaast hebben leveranciers een steeds grotere invloed op de kwaliteit en duurzaamheid van producten, op het business model en op de complexiteit van de totale logistieke keten. Om kosten te optimaliseren is goed inzicht in de inkoopstrategie noodzakelijk. Wij brengen de spend helder in kaart, identificeren het besparingspotentieel en realiseren samen met uw mensen de daadwerkelijke kostenbesparingen. Daarnaast helpen we bij het (her)inrichten van een effectieve inkooporganisatie en bij het professionaliseren van inkoopprocessen.

Voorraad bepaling & optimalisatie

Hoe kunnen we voorraad reduceren met behoud van een hoge servicegraad? Waar moeten we wat op voorraad leggen? Wij geloven in een gedifferentieerde aanpak om de optimale voorraad te bepalen en gebruiken hiervoor een methode waarbij de variabiliteit van de vraag in kaart wordt gebracht. Op basis van deze analyse in combinatie met kennis van de markt, productportfolio, levertijden en huidige manier van werken bepalen we een aanpak om de voorraden te optimaliseren.

Service & Service parts

Hoe kunnen we de uptime van onze producten/diensten bij klanten verhogen? Hoe maken we service winstgevend? Hoe reduceren we werkkapitaal? Service parts volgen een complexe structuur om service te kunnen verlenen aan een brede klantenkring. Het optimaliseren van service part voorraden vraagt zowel om een analyse van de voorraden en de service parts als van het netwerk. Door de analyses te gebruiken komen we tot een werkende oplossing waar de markt behoefte aan heeft.

Distributie netwerk

Past de verwachte volume groei nog in ons netwerk? Wat is de optimale route-to-market? Hoe reduceren we logistieke kosten? Door middel van een netwerk studie kunnen wij u helpen deze vragen te beantwoorden. Tijdens een netwerk studie gebruiken we onze kennis van de markt om uw data en huidige werkwijze te analyseren en evalueren. Gezamenlijk definiëren we scenario’s, evalueren we deze zowel kwantitatief als kwalitatief en vertalen we ze vervolgens naar een plan van aanpak.

MEER INFORMATIE

Léon Peters
(Partner)
06-55360349
Optimalisatie logistiek netwerk producent voedselspecialiteiten
Supply Chain Transformatie fruit- en groente-ingrediënten
Inkoopstrategie voor voedselproducent