Commercie & portfolio optimalisatie

Onze supply chain verbeterprogramma’s vragen om heldere keuzes ten aanzien van de commerciële strategie. Welke afzetkanalen worden herkend, welke producten worden daarin verkocht en welke (gedifferentieerde) beloftes worden daarin gemaakt? Vaak ontbreekt het aan objectieve gegevens om scherpe en doordachte keuzes te kunnen maken.Met alle gevolgen van dien, zoals een ’longtail’ aan producten, dat een grote complexiteit en bijbehorende kosten veroorzaakt in de organisatie. Onze aanpak is erop gericht om, op basis van heldere feiten, samen met u (strategische) keuzes te maken, waardoor de sales organisatie een scherpe focus krijgt, effectiever kan sturen op sales activiteiten en er een beheersd en geoptimaliseerd productportfolio beschikbaar is.

ONZE AANPAK & PROPOSITIES

Effectief sturen op resultaat

Onze principes van ‘Culture of Excellence’ passen we ook toe in het commerciële deel van de organisatie. De focus ligt daarbij op het borgen van de principes ’weet waar je staat’, ’strak samenspel’ en ’continu verbeteren’. Door zorg te dragen dat de juiste informatie (zowel de interne prestatie als de terugkoppeling van klanten) bekend is bij alle betrokken partijen en er effectieve overleggen zijn, wordt een cultuur ontwikkeld waarbij het continu verbeteren van de klantbeleving voorop staat.

Portfolio optimalisatie

Een traditionele analyse van de omzet van de producten geeft direct inzicht in de ‘longtail’ van het gevoerde assortiment. Deze analyse combineren we met winstgevendheid en leeftijd van de producten, gevraagde servicelevels van klanten per afzetkanaal en de vraagkarakteristieken. Deze inzichten maakt het mogelijk om intensieve discussies te voeren met de verschillende stakeholders. Afscheid nemen van producten blijkt vaak een moeilijke beslissing te zijn, maar is bij veel van onze klanten wel een noodzakelijke. Naast het optimaliseren van het bestaande portfolio wordt tevens bepaald hoe het portfolio beheerd kan worden.

MEER INFORMATIE

Jelle Duives
(Consultant)
06-22425638
Een E-business strategie voor een B2B (poly)olefins producent
Customer Segmentatie