5 november 2018

Onderneming

Sterk groeiend 2e generatie familiebedrijf in de FMCG met een sterk merk, internationale expansie en een eigen productiefaciliteit. Focus op design-georiënteerde producten op basis van spuitgieten met groot aantal SKU’s.

Situatie

Twee broers leiden het bedrijf al geruime tijd en willen graag dat de organisatie in staat is autonomer te werken. Er is een directie-team nodig dat in staat is de onderneming verder te laten groeien vanuit purpose, gezamenlijke waarden, autonomie en innovatie, waarbij de broers zich kunnen focussen op hun eigen passie binnen de organisatie.

Aanpak

Wij hebben eerst met de broers bepaald wat hun persoonlijke ambities zijn en welke rol zij in de organisatie willen gaan vervullen. Vervolgens hebben we vanuit een gekozen purpose en een herijking van de waarden bepaald hoe de organisatie geleid zou moeten worden. Daarbij was de sterke behoefte om een structuur te kiezen zodat de organisatie vanuit autonomie en innovatie een verdere ambitieuze groei kan realiseren. Daarbij hebben we bepaald welke disciplines belangrijk zijn naar de toekomst en de nieuwe rollen gedefinieerd. Tevens is een blauwdruk gemaakt voor de meeting structuur, zodat het nieuwe team evenwichtig aan de operatie en aan de groei kan werken

Resultaat

De nieuwe organisatiestructuur is vormgegeven, waarna er (door een externe partij) nieuwe directieleden zijn geworven. Daarnaast hebben de broers een nieuwe rol in de organisatie ingenomen die meer past bij hun persoonlijke ambitie. Tenslotte zijn de purpose en de waarde in de organisatie uitgerold, zodat alle medewerkers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de groei en bloei van de onderneming.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!