7 juni 2021

Categorieën: Business Cases, Industrie

Onderneming
Nederlandse FMCG distributeur- en PL ontwikkelaar van voornamelijk vers assortiment. Leverancier van diverse Food retailers en Foodservice bedrijven. Afgelopen jaren een is een enorme groei van omzet en volume gerealiseerd.

Situatie
Ondanks een enorme groei in de afgelopen jaren, is de verwachting dat de markten waarin de organisatie actief is de komende jaren onder druk komen te staan. Voor een betere risicospreiding is het noodzakelijk een volgende groeicurve voor te bereiden in nieuwe markten. Daarnaast zijn door de enorme groei en de veranderende klantbehoefte in de afgelopen jaren de visie, bedrijfswaarden, doelstellingen en bedrijfsprocessen enigszins verwaterd en aan verandering onderhevig. Gwynt is gevraagd te helpen met de herijking van de commerciële strategie en de doorvertaling naar de operationele achterkant in de vorm van een transitieplan voor een slagvaardige toekomst.

Aanpak
Het team van Gwynt is gestart met een quickscan van de huidige strategie, marktcijfers, klant- en productportfolio, supply chain en organisatie- en meeting structuur. Ook is gekeken naar de lange termijn ambities van het bedrijf en de directie als kompas voor de strategische aanscherping.

Resultaten
De aanpak van Gwynt heeft een aangescherpte strategie voor de volgende groeicurve opgeleverd; aangevuld met een duidelijke visie, waarden, commerciële richting, SCM ontwikkelplan, organisatie- en meeting structuur en herschreven functieprofielen met benodigde competenties.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!