11 april 2020

Categorieën: Business Cases, Food, Retail

Onderneming

Nederlandse FMCG specialist, snelgroeiend en internationaal actief. Gespecialiseerd in het sourcen, ontwikkelen en distribueren van concepten voor supermarkten, discounters, doe-het-zelfzaken en warenhuizen in Europa.

Situatie

Door een snelle expansie van markten, klanten en assortimentsgroepen was het steeds moeilijker geworden om enerzijds het gewenste ondernemerschap in de markt te laten zien en daarnaast synergie in de operatie te bewerkstelligen. In de praktijk resulteerde dit in ruis in de communicatie en een groeiende kans op fouten.

Aanpak

Vanuit een quick scan van de bestaande business unit structuur zijn knelpunten en optimalisaties in structuur en processen vastgesteld. In samenspraak met het management team is op basis hiervan een nieuwe commerciële structuur bepaald. Vervolgens is standaardisatie van rollen met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden, competenties en kpi-structuur uitgewerkt. Dit vormde het fundament om de diverse sleutelprocessen te harmoniseren en te borgen door middel van een business proces management structuur. Naast de inhoudelijk ondersteuning heeft Gwynt gezorgd voor het overall projectmanagement van scan tot en met uiteindelijke implementatie.

Resultaten

Inmiddels staat een commerciële organisatie die veel beter in staat is om het noodzakelijke ondernemerschap te faciliteren door een efficiënte operatie. Tevens zijn rollen nu duidelijk voor alle medewerkers zodat samenwerking, overleg en ontwikkeling veel efficiënter plaats kan vinden. Door een structurele borging en eigenaarschap van processen ligt er nu een basis voor continu verbeteren.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!