29 september 2017

Categorieën: White Paper

10 randvoorwaarden voor succesvol midden-management

Wil een middenmanager goed kunnen acteren tussen de top van de organisatie en de werkvloer en zich voorbereiden op verandering dan zijn 10 randvoorwaarden ingevuld. Dit zijn 4 rand-voorwaarden om helderheid te verschaffen voor de functie, 3 om de functie beter te organiseren en 3 om de functie verder te ontwikkelen. Hieronder zal ik de 10 randvoorwaarden verder toelichten.

Verhelderen van rol, doelstellingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Welke verwachtingen heeft de directie van de middenmanager? Wat is het kader waarbinnen de middenmanager opereert? Een middenmanager vult 4 randvoorwaarden in om helderheid te verschaffen over de functie.

Organiseren van span of control, tijd, en actie- en besluitvorming

Hoe wil de middenmanager de rol in de praktijk invullen? Hoe wil de middenmanager de doelstellingen behalen? Een middenmanager vult 3 randvoorwaarden in om de functie beter te organiseren.

Ontwikkeling van proces denken, herkenning van rolconflicten en zelfkennis

Hoe kunnen middenmanagers sneller inspelen op praktijksituaties? Hoe kunnen middenmanagers flexibel blijven in tijden van verandering? Een middenmanager vult 3 randvoorwaarden in om de functie verder te ontwikkelen.

Slotwoord

Tot slot wil ik nog twee belangrijke adviezen meegeven.

1. Een middenmanager doet er verstandig aan de tien randvoorwaarden continu te blijven managen.

In tijden van groei, verandering en wijzigende prioriteiten is het van belang dat een middenmanager zijn functie blijft verhelderen, beter blijft organiseren en ontwikkelen. Dit vergt naast tijd en energie ook durf en moed van een middenmanager. Gesprekken met de directie of de medewerkers zullen niet altijd gemakkelijk zijn, maar de positie in de organisatie verlangt het van hen om ook lastige gesprekken aan te gaan. Het is onmogelijk om te allen tijden zowel de directie als de medewerkers tevreden te houden. Verandering neemt nu eenmaal weerstand met zich mee, en soms moeten er impopulaire beslissingen genomen worden.

2. Een middenmanager heeft structureel ondersteuning nodig van de directie.

Succesvol veranderen begint in de top. Dit begint bij het geven van helderheid over de rollen, verantwoordelijk- en bevoegdheden en doelstellingen. Vervolgens heeft de directie een ondersteunende en coachende rol richting de middenmanager door het geven van ruimte en vertrouwen om van fouten te leren en in bijvoorbeeld het (bij) sturen van de doelstellingen. Dit kan een middenmanager niet alleen. Ook zal de directie af en toe zelf uitleg moeten geven aan de medewerkers over impopulaire beslissingen. Enerzijds om zelf de koers uit te zetten, anderzijds om aan te geven dat de directie achter de middenmanager staat.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!