8 april 2018

Categorieën: Business Cases, Food, Industrie

Onderneming

Een internationaal opererend familiebedrijf met een sterke specialistische positie in het ontwikkelen en produceren van margarines, sauzen, salades en bakkerijproducten. Zowel de eigen merk als private label producten lieten een signifcante groei zien. De wens van de ondernening was om omzetgroei te blijven realiseren zonder dat de organisatie daarbij meteen groter zou worden.

Situatie

Door het succes van de recente jaren ‘moesten’ mensen iedere dag weer harder werken om het tempo bij te houden. Er was een doorbraak nodig in denken en doen, omdat dit op de lange termijn niet meer haalbaar was.

Voor een aantal belangrijke processen (exclusief productie) is een project gestart om (1) de waardeketen in kaart te brengen, (2) te herkennen welke processen overbodig, dubbel of vertragend werkte, (3) slimmere processen (bv. fastlane voor ‘kleine’ innovaties, one-touch order-to-cash proces) te ontwerpen en (4) daarbij de nieuwe processen te implementeren, werkend vanuit de ADKAR methodologie voor change management.

Aanpak

Vanwege de druk op de organisatie is besloten om de end-to-end processen achtereenvolgend aan te pakken via een beperkt aantal workshops en daarbij het team bovendien te trainen om de vervolgacties uit het project ook zo snel mogelijk zelf te kunnen uitvoeren. De klant is door Gwynt ook getraind in het geven van workshops en daarbij zijn workshop tools samen ontwikkeld.

Resultaten

Naast het feit dat processen significant ‘lean’ zijn ontworpen, heeft de klant ook de vaardigheid ontwikkeld om optimalisatie van processen te herhalen en daarmee continu  aan te passen op een veranderende omgeving: Zo kan iedere keer weer een kleine doorbraak gerealiseerd worden.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!