7 juni 2021

Onderneming
Opdrachtgever is een wereldwijde speler in de aardappelverwerkende industrie die zowel frozen als fresh producten levert aan retail en foodservice.

Situatie
Eén van de strategische productielocaties gaat productiecapaciteit uitbreiden en heeft in toekomst behoefte aan meer opslagcapaciteit. Een optie is de overname van een nabijgelegen coldstore.
Gwynt werd door de directie gevraagd de opties nader te onderzoeken en de business case voor overname van de coldstore uit te werken.

Aanpak
We zijn begonnen de huidige supply chain set-up in kaart te brengen en de supply chain kostenontwikkeling op basis van een aantal toekomstscenario’s te simuleren. Daarnaast hebben we de onderliggende legal structuur en de belangrijkste activa van de betreffende coldstore in kaart gebracht en de P&L’s van de betrokken entiteiten onderzocht. Vervolgens hebben we de kostenontwikkeling van alternatieve supply chain oplossingen en de P&L impact op de coldstore doorgerekend, en hebben we de opties voor uitbreiding coldstore capaciteit bepaald en becijferd.

Resultaten
Een advies uitgebracht voor de inrichting van de outbound supply chain en het optimale scenario voor de korte en middellange termijn. Waarbij we de business case voor overname en uitbreiding van de betreffende coldstore hebben bepaald, en een voorstel hebben gedaan voor de vervolg stappen naar overname en financiering, inclusief voorstel due-diligence.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!