17 januari 2023

Categorieën: Business Cases, Food

Onderneming

De opdrachtgever is actief in de ontwikkeling, productie en verpakking van plant-based producten. De opdrachtgever vraagt Gwynt om advies bij het realiseren doorstart productielocatie vanuit faillissement.

Situatie

Uit faillissement is een productie en verpakkingslocatie beschikbaar gekomen, waarvoor een bieding moest worden voorbereid. Na aanvaarding door de curator moest de locatie worden doorgestart en geïntegreerd in de eigen organisatie. Gwynt wordt gevraagd bij ondersteuning van de overname.

Aanpak

We zijn begonnen met het uitwerken van de bieding op basis van een kostenbegroting. Hiervoor hebben we de organisatiestructuur, het voorlopig productieplan, de opstartkosten en een investeringsplan opgesteld.

Na aanvaarding van het bod door de curator hebben we de doorstart geleid. Hierbij hebben we onze checklist voor overnames gevolgd. Belangrijkste activiteiten waren het aannamen van personeel, het opstellen van arbeidscontracten op basis van een andere CAO en het herzien van de inkoopcontracten.

Nadat de productie weer was opgestart hebben we ons gericht op het verzelfstandigen van de locatie door het benoemen van een volledig Management Team, het invullen van vacatures, het opstellen van budgetten en het inrichten van de processen.

Resultaten

Het bod is geaccepteerd door de curator, waarna de locatie binnen 2 weken succesvol doorgestart is: zowel de productie als de verpakking draaiden weer binnen 1 ploeg. Cruciaal hiervoor was dat vrijwel het volledige personeel kon worden behouden.

Na 4 maanden is de locatie leiding overgedragen aan een nieuw aangestelde plant manager en was het fundament gelegd voor een zelfstandig opererende organisatie. Gedurende deze overgangsperiode zijn alle bestaande klanten behouden.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!