29 maart 2017

Categorieën: Business Cases, Industrie

Onderneming

Op verzoek van de afdeling bijzonder beheer van een bank hebben de herstructureringsspecialisten van Gwynt een quick scan uitgevoerd bij een technische groothandel. De onderneming heeft een sterke regionale positie en een breed klantenbestand.

Situatie

De onderneming is een aantal jaren geleden overgenomen, maar werd na de overname door de crisis geconfronteerd met een teruglopende omzet. Daarna is de situatie verbeterd, maar ze kreeg in 2012 opnieuw te maken met de gevolgen van de crisis. De afgelopen jaren is de omzet niet gegroeid en werd een klein resultaat behaald.

Aanpak

Het Gwynt team heeft in enkele weken tijd een quick scan uitgevoerd en intensief samengewerkt met het management. Middels workshops zijn marktontwikkelingen, de concurrentiepositie en het toekomstperspectief vastgesteld. De strategisch focus is aangescherpt en vertaald naar aanpassingen in het assortiment, de verkoopkanalen en de interne organisatie. Vervolgens zijn concrete acties vastgesteld en is de rentabiliteits- en liquiditeitsprognose aangescherpt.

Resultaat

De scan en het advies hebben gezorgd voor een duidelijk beeld en focus, inclusief actieplan en welk type organisatie en cultuur daarbij nodig is. In dit korte maar intensieve traject is veel energie vrijgekomen en is een eerste stap gezet in de gewenste toekomstrichting. Tevens is geadviseerd (ondersteund door de bank) hoe het implementatietraject vorm te geven, zodat het actieplan en de prioriteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!