31 december 2007

Onderneming

Beursgenoteerd bedrijf, inmiddels overgenomen door Europees familiebedrijf met een omzet >300 M Euro. Onderneming is specialist in transport van tank- en silocontainers voor de wereldwijde chemische- en foodindustrie en heeft een netwerk van kantoren in alle werelddelen. Bedrijf behoort tot de top 3 in intercontinentale tankoperations. Bedrijf is ontstaan uit een fusie van twee ondernemingen in de natte- en droge bulk.

Situatie

Ná de fusie is de switch gemaakt van een divisiestructuur naar een landenstructuur. Dit heeft ertoe geleid dat er grote verschillen in aanpak en resultaat tussen landen zijn ontstaan en vooral focus op ontwikkeling van de tankcontainerbusiness. De droge container business werd verwaarsloosd en is in de rode cijfers terecht gekomen. Gwynt is gevraagd om de directie te helpen bij het ontwerpen van een marktgerichte organisatiestrucuur en bij het professionaliseren van de onderneming.

Aanpak

Gwynt is gestart met een scan naar de formele en informele organisatie. De knelpunten in de historische organisatie zijn bepaald én er is een second opinion geleverd tav de capaciteiten van organisatie en management. Een vergelijking met de concurrentie is gemaakt, verschillende organisatie opties zijn uitgewerkt en er is een nieuwe organisatievorm voorgesteld.

Resultaat

Met de nieuwe structuur heeft de onderneming de slagvaardigheid sterk vergroot:

  • Transitie van een meerduidige naar een éénduidige gezagsstructuur in een divisie-organisatie
  • Decentralisatie van verkoop- en customer-services taken om de relatie met klanten te verbeteren
  • Vesterking van de centrale staf om te profiteren van groep synergie in inkoop, finance, IT en techniek
  • Verkleining van de “span of control” en focus op groei

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!