8 januari 2019

Onderneming

Succesvol 2e generatie familiebedrijf in de maakindustrie die onderdelen maakt voor de besturing van zeegaande schepen met produkten onder eigen merk en voor de OEM-markt.

Situatie

De eigenaar wil het bedrijf de komende jaren verlaten en wil de organisatie professionaliseren en tegelijkertijd een directie-team ontwikkelen zodat het bedrijf kan blijven groeien en de continuïteit gewaarborgd is. Thema’s die spelen zijn: herijking van de strategie, bepalen van de organisatiestructuur naar de toekomst, bepalen van de belangrijkste (strategische) projecten en bepalen van een performance management structuur. Daarbij is de zoon van de eigenaar het afgelopen jaar in het bedrijf gekomen en is het van belang dat de zoon een relevante rol krijgt die past bij de uitdagingen van de onderneming en de competenties van de zoon.

 Aanpak

Wij zijn met de directie gestart met het in kaart brengen van de gewenste cultuur en gedrag binnen de onderneming. Daar zijn de nieuwe waarden (vanuit onder meer de familiewaarden) uit vastgesteld. Vervolgens is bepaald welke kern-competenties in de organisatie aanwezig moeten zijn om het bedrijf te kunnen laten groeien in een wereld in verandering. Daarbij is gekeken naar zaken als innovatie, professionalisering, commerciële slagkracht, operationele performance verbetering en het ontwikkelen van talenten. Dit heeft geleid tot een organisatie-structuur voor de toekomst en de belangrijkstse (strategische) projecten voor de komende jaren.

Resultaat

De nieuwe organisatie-structuur is vormgegeven, waarbij het ook duidelijk is welke rollen op directie-niveau vereist zijn. Dit is input voor het selectie-proces, waarbij voor een aantal nieuwe rollen management-team leden geworven zullen worden. Daarnaast worden de waarden geimplementeerd en is er een programma gestart om de organisatie te professionaliseren en tegelijkertijd innovatiever te maken.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!