27 september 2018

Categorieën: Business Cases, Industrie

Onderneming

Een wereldwijde producent van polystyreen en ABS met een groot aantal Europese sites in België, Frankrijk, Italië en Duitsland. Relatief nieuw bedrijf dat is ontstaan uit een aantal carve-outs van grote chemieproducenten en in bezit van private equity. De onderneming heeft een groot aantal fabrieken en doet relatief grote investeringen in (nieuwe) installaties. De onderneming produceert zowel commodities, maar ook specialities voor onder meer de verpakkingsindustrie, de automotive industry, maar ook voor producenten van medical devices.

Situatie

De onderneming werd geconfronteerd met een aantal customer complaints nadat contaminatie was vastgesteld in plastics voor medical devices. Binnen de onderneming was behoefte aan een duidelijke operationele standaard voor de productie van polystyreen voor medical toepassingen, maar ook aan een verbeteringsscan binnen de verschillende fabrieken. Er was een duidelijke noodzaak om te produceren volgens specificaties zonder verontreiniging. Gwynt werd gevraagd om deze scans uit te voeren voor drie fabrieken in Duitsland, vanwege onze ervaring met operational excellence én onze ervaring met processen bij de producent.

Aanpak

Allereerst is er een duidelijke bedrijfsstandaard opgesteld voor productie van plastics voor medical devices. Daarbij is gebruik gemaakt van standaarden van klanten/overheden voor vereist kwaliteits- en prestatieniveau (klant, ISO, GMP, …). Per site zijn de Critical Control Points (CCPs) en procesrisico’s (relevant voor deze grades) onderzocht. Procedures en processen zijn hierop aangepast. Gap analyses zijn uitgevoerd en per site is een plan van aanpak opgesteld om de gaten te dichten. Ook is veel aandacht gegeven aan bewustzijn bij management en medewerkers en zijn trainingen opgesteld en uitgevoerd om tot de nodige kwaliteitsverbetering te komen.


Resultaten

De sense-of-urgency en buy-in zijn ontstaan om de problemen op te lossen en contaminaties te voorkomen. Per site is een auditreport opgesteld met daarin concrete maatregelen en investeringen inclusief gap-analyse en FMEA. Acteplannen zijn gevalideerd en quick-wins zijn gerealiseerd op gebied van systemen, installatie en organisatie.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!