24 maart 2017

Onderneming

Met organische groei heeft deze landelijke keten in de meubel branche haar verkoopoppervlak uit zien breiden naar 85.000m2+, verdeeld over 12+ vestigingen. Een mix van meubels en interieur accessoires zorgt voor een bestemming waar klanten alles kunnen vinden van een complete inrichting tot een specifiek woonaccent.

Situatie

Goede resultaten uit het verleden leek de noodzaak tot innoveren te verkleinen. Een duidelijk beeld over richting van de keten ontbrak en het blijven handelen naar historisch successen maakte de keten kwetsbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Ook de organisatiestructuur was niet wendbaar genoeg met onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en een logge structuur.

Dit alles zorgde voor een omzetdaling die niet afdoende werd gecompenseerd door kostenbesparingen met een winstdaling tot gevolg.

Aanpak

Bij het terugtreden van de CEO werd aan Gwynt gevraagd om deze rol te vervullen op interimbasis met verdere support van een associatie om een impuls te geven aan de implementatiekracht van de medewerkers.

Na de koers opnieuw te hebben bepaald werd de implementatie van de nieuwe strategie bedrijfsbreed aangepakt. Een herinrichting van de organisatie zorgde enerzijds voor een slagvaardiger team en anderzijds voor een dringend nodige kostenbesparing. Om ook de werkwijze te verbeteren zijn processen opnieuw beschreven samen met een kernteam van de klant en vervolgens geïmplementeerd: planmatig werken zonder inefficiënties. Het motto was terug naar eenvoud en duidelijkheid.

Veranderingen van deze schaal vergen persoonlijk begeleiding: alleen vertellen wat er moet gebeuren is niet afdoende. Daarom werkten we nauw samen met medewerkers uit verschillende lagen om niet alleen uit te leggen, maar ook voor te doen en zorgen voor borging van de behaalde resultaten

Resultaat

De reorganisatie (75+ fte) zorgde voor een kosten reductie van 15% voor de komende jaren

Logische organisatie structuur met duidelijke verantwoordelijkheidgebieden

Cultuur omslag van reactief naar proactief

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!