Productie

Hoe worden we de meest competitieve fabriek in Europa? Hoe verbeteren we de performance van de fabriek? Hoe verminderen we faalkosten in de organisatie? En hoe spelen we in op snel veranderende en klant specifieke productwensen? Om uw klanten de beste performance te leveren en tevens snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderende markteisen, wilt u optimale benutting van de fabriek met een betrouwbare output en eenvoudig schaalbare productieprocessen. Het verhogen van de performance vraagt om efficiënte processen, effectieve productiebesturing en een duidelijk proces voor het introduceren van nieuwe producten. Maar ondanks de vele ‘technische’ tools, die hiervoor beschikbaar zijn, geloven wij dat juist aandacht voor mens en gedrag leidt tot een duurzame performance.

ONZE AANPAK & PROPOSITIES

Lean principes & lean leiderschap

Lean is meer dan de veel gebruikte ’technische’ tips en trucs. Deze zijn belangrijk, maar niet meer dan een middel om de concurrentie voor te blijven. Om succesvol te blijven is het startpunt de cultuur, de mentaliteit en het gedrag van zowel de directie als de medewerkers op de werkvloer. Gwynt gebruikt een combinatie van lean tools (o.a. Kaizen, 5S, CEDAC) en gerichte interventies op gedrag (o.a. coaching) om het eigenaarschap en leiderschap in uw organisatie te verhogen. Verbeteren en lean thinking wordt hierdoor een natuurlijk onderdeel van uw bedrijf.

Productiebesturing

Productiebesturing en continu verbeteren vormen een belangrijke basis voor een verhoogde performance. De juiste KPI’s en een effectieve overlegstructuur geven uw bedrijf en managers het vermogen om adequaat in te spelen op de vraag van uw klanten en om een cultuur van continu verbeteren te creëren. Wij hebben hiervoor de 6 principes van Culture of Excellence ontwikkeld.

Overall Equipment Effectiveness improvement

Hoe verbeteren we de performance van de fabriek? Hoe verhogen we de snelheid en verbeteren we de kwaliteit? En hoe voorkomt u dat men brandjes blijft blussen in plaats van dit te voorkomen? Gwynt gebruikt een pragmatische aanpak om de OEE te meten en te analyseren. Wij trainen en coachen medewerkers en leidinggevenden in het analyseren van fouten en verstoringen. Door gerichte root cause analyse op de verstoringen van de productielijnen uit te voeren kan de effectiviteit van de verbetering vertaald worden naar een positief bedrijfsresultaat.

New Product Development & New Product Introduction

Om competitief te blijven is innoveren noodzakelijk. De grootste uitdaging in het New Product Development proces is om te zorgen voor een efficiënte introductie met behoud van de performance. Dit vraagt om een directe betrokkenheid van productie in het ontwikkelproces. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers te leren hoe ze om moeten gaan met vernieuwing en nieuwe standaarden.

MEER INFORMATIE

Dirk Harm Eijssen
(Partner)
06-26108966