19 juni 2019

Categorieën: Business Cases, Retail

Onderneming

Nederlandse top 5 e-tailer met ruim € 500 mio. omzet met een duidelijke groei-ambitie. Daaruit ontstond de noodzaak de bestaande warehouse automatisering voor een belangrijk deel opnieuw op te zetten en in te richten.

Situatie

De migratie vanuit de bestaande automatisering naar de nieuwe situatie was een complexe stap, zowel commercieel, operationeel als ook technisch. De in- en externe partijen hanteerden verschillende werkwijze voor het managen van projecten en het ontwikkelen en testen van software. De klant had behoefte aan een overall projectmanagement-rol om de diverse afbreukrisico’s, voortgang, onderlinge afhankelijkheden van partijen en budgetbeheer onder controle te houden.

Het uitgangspunt was om de nieuwe automatisering zoveel mogelijk door IT team van de klant zelf beheerd en geconfigureerd kan worden en dat het ontwikkel- en testteam ruimte kregen om de leercurve zelfstandig door te maken.

Aanpak

Omdat de agile werkwijze van de klant niet paste op de waterval stijl van de leveranciers, is de projectmanagement-rol voor een belangrijk deel ingericht om als ontkoppelpunt tussen de twee werkwijzen te fungeren. Het afstemmen van milestones, het realiseren van planningen en het beheersen van ontwikkelkosten vergt inhoudelijke betrokkenheid, transparantie en het bouwen van relaties met inhoudelijk betrokkenen. Hierin speelde de projectmanager een cruciale rol.

Omdat het technisch ook een ontdekkingstocht was, is onder leiding van de projectmanager een groot aantal inhoudelijke workshops georganiseerd om inhoudelijke risico’s en barrières zo snel mogelijk weg te nemen. Een goede relatie met scrum- en projectteams en inhoudelijke betrokkenheid zijn noodzakelijk om in een vroeg stadium dergelijke risico’s en barrières te onderkennen

Resultaten

De totale migratie is een meer-jarenplan. De Gwynt projectmanager heeft met het klantteam scenario’s (planning, budget, business risico’s) en een migratieplan ontwikkeld om de volledige migratie te ontwikkelen en te realiseren. De projectmanager is betrokken geweest bij de eerste Go-Live, waarbij een manueel proces als eerste fase live ging op het nieuwe systeem.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!