26 januari 2021

Categorieën: Business Cases, Food, Industrie

Onderneming

A-merk en PL food producent, met groot netwerk van fabrieken in Europa. In de Benelux actief met een totaal van 6 eigen fabrieken en belangrijke leverancier van supermarktketens, speciaalzaken en foodservice bedrijven.

Situatie

Er ligt een zeer belangrijke doelstelling om komende jaren snelheid en succes van innovaties verder te vergroten, om zo nog succesvoller te worden in de markt. Het bestaande NPD-proces was sterk lokaal georganiseerd, zonder duidelijke overall regie en een diversiteit aan tools en templates. Aan Gwynt is gevraagd samen met de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie een nieuwe standaard te ontwikkelen voor het NPD-proces, dat de huidige knelpunten wegneemt en innovatie zowel effectiever als efficienter maakt.

Aanpak

Ons team is gestart met een quickscan van het bestaande NPD-proces om op die manier knelpunten systematisch te identificeren. Op basis hiervan is een geharmoniseerd en geoptimaliseerd NPD-proces ontwikkeld, gebaseerd op stage gate principes. Bovendien zijn heldere rollen en verantwoordelijkheden bepaald, daarnaast zijn een aantal belangrijke tools en templates voor de feitelijke procesbesturing ontwikkeld. Gwynt heeft daaropvolgend ondersteuning gegeven gedurende de implementatie naar de organisatie.

Resultaten

Inmiddels is er weer veel meer grip op het NPD-proces en werken afdelingen niet tegen elkaar maar juist met elkaar samen om continu te blijven verbeteren. De introductie van stage gates binnen het NPD-proces zorgt voor veel betere en gedragen besluiten, waaronder de beoordeling van de business case in een vroeg stadium. Er is meer eigenaarschap ontstaan op de verschillende afdelingen door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en een meer projectmatige manier van werken.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!