31 december 2015

Onderneming

Grote Nederlandse retailer in huishoudelijke artikelen met 600+ winkels en € 600+ miljoen omzet

Situatie

Binnen de gehele supplychain was derving opgelopen, zonder dat een aanwijsbare oorzaak duidelijk was. Binnen het hele logistieke proces moest gekeken worden naar omvang en oorzaak van voorraadverschillen om derving te reduceren. Gwynt is gevraagd om hiervoor een plan van aanpak.

Aanpak

Zowel de inhoudelijke analyses als de projectbegeleiding (middels) programmamanagement is door Gwynt op zicht genomen. We hebben de grootste voorraadverschillen gekwantificeerd en geanalyseerd om tot oplossingen te komen voor alle betrokken afdelingen: Winkel, Fraude & Diefstal, Finance & IT en het Magazijn. Door het prioriteren van de issues op impact en effort is een pragmatisch plan van aanpak opgesteld. De borging van blijvend resultaat is gerealiseerd door een nauwe samenwerking met en overdracht aan de interne organisatie: zij waren hierdoor goed in staat het project over te nemen als blijvend aandachtspunt

Resultaat

Identificatie van ‘gaten’ in systemen waardoor grip op voorraad moeilijk te realiseren was en stappenplan om deze gaten te ‘dichten’

Duidelijke handleidingen voor winkel & DC mbt omgang voorraad + fraude en diefstal

Aanpassingen in proces/richtlijnen/tools om fraude en diefstal te reduceren, bijv. introductie van periodiek inventariseren in de winkels

Proactieve werkwijze door inzicht in voorraadstanden met nieuwe rapportages

KPI’s voor winkel ingericht op verminderen voorraad issues

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!