10 januari 2022

Categorieën: Food, Nieuws

Eind 2021 hebben we tijdens een van onze Gamechangers events stilgestaan bij de ontwikkelingen op het vlak van verduurzaming: hoe realiseer je sustainable impact? Veel foodbedrijven worstelen met een veelheid aan kleinere initiatieven wat een bottleneck vormt om écht impact te maken. Samen met GfK en Hessing kwamen we tot de conclusie dat als je duurzaamheid onderdeel wilt maken van je strategie je eerst duidelijke prioriteiten moet stellen.

Sustainability staat al 50 jaar op de internationale politieke agenda, maar sinds 2019 neemt de bewustwording snel toe; mede door de Lancet studie, het klimaat akkoord en de European Green Deal. Een belangrijke ontwikkeling hierin is dat de food industrie een grote bijdrage moet leveren.
Zo is in de Green Deal vastgelegd dat er economische groei gerealiseerd mag worden zonder uitputting van grondstoffen. Dat betekent dat de Europese voedselzekerheid alleen kan worden gerealiseerd met een lagere milieu- en klimaatvoetafdruk en een grotere veerkracht van het voedselsysteem.

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om scherpe keuzes van bedrijven. Steeds meer bedrijven gebruiken de ‘Environmental, Social & Governance-analyse’ (= ESG) om hun duurzaamheid te meten. Gwynt wilde weten welke onderwerpen binnen dit beleid centraal staan bij bedrijven en deed onderzoek naar de ESG-rapportages van 16 global food companies. Daaruit bleek dat CO2-reductie, gender gelijkheid en wateropname reductie worden genoemd als hoogste prioriteit.

Gamechangerz in food sustainable impact

Maar ook al staat duurzaamheid hoog op de agenda, veel bedrijven zijn nog zoekende in de uitvoering. In praktijk blijkt het lastig koers kiezen met dagelijks wijzigende druk vanuit consument, NGO’s, overheid en ketenpartners. Ook zijn er nog veel vragen over de economische haalbaarheid en de meetbaarheid van veel duurzame initiatieven. Dat is begrijpelijk want sustainability is “nieuw” en veelomvattend. Stakeholders en klanten komen met verschillende wensen en het bepalen van de juiste KPI en het meten ervan staat nog in de kinderschoenen. Bovendien is samenwerking in de keten nog altijd lastig.

Dus voordat je naar de buitenwereld kan communiceren is er veel werk te verzetten. Daarom is het belangrijk om eerst een sustainable roadmap voor jouw bedrijf te ontwikkelen vanuit de juiste ESG doelstellingen en de impact op jouw stakeholders. Vervolgens kan dit worden door vertaald naar een gedragen en pragmatisch actieplan passend bij het bedrijf.

Herkenbaar? Schroom niet, neem contact op en laat Gwynt meedenken met je eerstvolgende stap.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!