5 januari 2024

Op 7 december heeft alweer de 11e editie van Gamechangerz in Food plaatsgevonden, waarbij de focus lag op ESG en CSRD. Het was een interactieve ontbijtsessie waarin de deelnemers tijdens een heerlijk ontbijt konden luisteren naar inspirerende presentaties van GfK, Royal A-ware, BDO en Verstegen. De presentaties werden gevolgd door ronde tafelsessies waarbij de deelnemers hun eigen ervaringen en kijk op het onderwerp konden delen.

De eerste presentatie was van Milan Peeters, Teamlead Advanced Solutions bij GfK, die ons alles kon vertellen over duurzaamheid en de consument. Volgens Milan is er in Nederland een groeiende groep mensen die zich zorgen maakt om het milieu en daar ook actie op onderneemt. Daarnaast vinden Nederlanders dat producenten de belangrijkste verantwoordelijkheid hebben bij het beperken van milieuschade, opvallend meer dan bijvoorbeeld de overheid of de retailer. Ondanks dat een grote groep meer geld uitgeeft om duurzaam te kopen, is op dit moment voor 62% van de Europese consumenten de prijs toch een barrière om vaker voor een duurzaam product te kiezen.

Tijdens de ronde tafelsessie over dit onderwerp stelden we de vraag of het mogelijk is om een hogere prijs voor duurzamere producten uit te leggen aan consumenten. Het bleek dat de deelnemers vonden dat de huidige verschillen binnen een categorie niet altijd te verantwoorden zijn. Wetgeving en eerlijke regels zouden helpen om het speelveld voor duurzame artikelen aantrekkelijk te maken.

Vervolgens nam Corine Kroft van Royal A-Ware het woord en legde ons uit hoe met succes een melkstroomstrategie is gerealiseerd. Door vanuit de retailer de consumentenvraag te vertalen naar concrete melkbehoefte en hier boeren bij te vinden, brengt Royal A-ware spelers bij elkaar om een rendabele keten op te zetten voor specifieke soorten melk. Deze ketensamenwerking is gerealiseerd door een langetermijnfocus met langdurige samenwerkingen, waarbij ze de ketens korter, efficiënter en duurzamer hebben gemaakt.

Bij de discussie over dit onderwerp vroegen we ons af of in een ESG-strategie financiële belangen van stakeholders vaak prevaleren boven maatschappelijke belangen. De conclusie rond de tafel was dat de financiële prestaties veelal leidend blijven in besluitvorming. De verwachting is echter wel dat maatschappelijke kosten steeds tastbaarder meegenomen zullen worden in de business case, zowel op lange als korte termijn.

Vanuit een ander perspectief nam ook Gijsbert Bruijnes van BDO het woord. Hij gaf aan dat de CSRD-wetgeving een grote uitdaging is voor bedrijven en dat niet voldoen kan leiden tot een economisch delict, waarbij de verwachting nu is dat veel bedrijven grote moeite zullen hebben om hun zaken op orde te krijgen.

De tip die hij de deelnemers meegaf was dat je vooral pragmatisch aan de slag moet gaan met CSRD en er daarnaast voor zorgt dat de dubbele materialiteit in de eerste helft van 2024 wordt afgerond. Het doen van deze analyse is kunst en geen exacte wetenschap. Benoem 3-5 thema’s om mee aan de slag te gaan en maak een plan om de data te verzamelen met de juiste kwaliteit. Ook de deelnemers beseften dat ze meer tijd nodig hebben, maar dat het belangrijk is niet langer te wachten en gewoon te starten aan deze ‘marathon’.

Marianne van Verstegen sloot de ochtend af met een inspirerend filmpje over nootmuskaat, een ESG-initiatief. Daarin werd uitgelegd hoe ze de keten op een slimme manier transparant maakt en waarbij ze op een eerlijke manier samenwerken met de boeren. Het is een mooi voorbeeld van hoe de keten kan samenwerken, waarbij alle stakeholders voordelen kunnen realiseren. Tijdens de discussie over dit onderwerp bleek dat de deelnemers vonden dat ESG-ketensamenwerking de transparantie en gemeenschappelijke doelen en normen stimuleert. Ze vonden echter wel dat het succes hiervan afhankelijk is van gelijkwaardigheid en belangen tussen partijen.

Conclusie van de ochtend:

De meeste deelnemers hebben al aardige stappen gezet met het in de praktijk brengen van ESG en CSRD, maar er zijn ook nog genoeg bedrijven die er nog moeite mee hebben. Samenwerking en commitment maken uiteindelijk het verschil. Implementatie van CSRD is een marathon, waar je maar beter snel aan kunt beginnen, in plaats van af te wachten. Zoek ketenpartners maar ook branchegenoten op en besef dat het geen exacte wetenschap is.

Volgende Gamechangerz

Deze editie was de laatste van 2023 en de voorbereidingen voor Gamechangerz in 2024 zijn in volle gang! De eerstvolgende editie is voor de retailindustrie en zal plaatsvinden op 31 januari bij het Meta Benelux Hoofdkantoor. Het onderwerp is “Human versus Tech” en de focus zal liggen op de rol van Tech in het retail-landschap.

Wil je dit niet missen? Stuur dan een mail naar gamechangerz@gwynt.eu

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!