6 maart 2022

Categorieën: Business Cases, Food, Nieuws

Onderneming

A-merk en PL food producent, met groot netwerk van fabrieken in Europa. In de Benelux actief voor foodretail en foodservice klanten.

Situatie

Een groeiende variatie aan klantwensen en een eigen behoefte aan verdere differentiatie, zorgde voor toename van operationele complexiteit. Dit had impact op de indirecte kosten en daarmee de bottom-line. Aangezien deze indirecte kosten onevenredig gealloceerd werden over individuele SKU’s werd duidelijk dat het concurrerend vermogen van het kernassortiment meer en meer onder druk kwam.

Onze opdracht was complexiteit te objectiveren om zo betere beslissingen te kunnen nemen op basis van de werkelijke kostprijs van SKU’s.

Aanpak

Het team van Gwynt heeft samen met de opdrachtgever de belangrijkste complexiteitsfactoren binnen het integrale proces blootgelegd. Hierna zijn op basis van het belang, in indirecte kosten wegingsfactoren bepaald zodat voor ieder SKU een complexiteitsgetal bepaald kon worden.

Dit complexiteitsgetal is maatgevend geweest voor een zogenaamde 9-box analyse wat concrete portfolio issues in beeld bracht. Aanvullend is een complexiteitsframework opgesteld voor structurele borging van complexiteit in strategische portfoliokeuzes en betere allocatie van indirecte kosten.

Resultaten

De opdrachtgever heeft helder in beeld gekregen welke SKU’s grote complexiteit en daarmee onevenredig indirecte kosten toevoegen, zodat specifieke acties ingezet konden worden. Het complexiteitsframework biedt voortaan houvast voor een gebalanceerde allocatie van indirecte kosten, zodat ook betere portfoliobeslissingen mogelijk zijn.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!