6 juni 2022

Onderneming

Onderneming 4e generatie logistiek dienstverlener met activiteiten in heel Europa. Gericht op het creëren van onconventionele logistieke producten en het ontwikkelen van intelligente systemen en processen, met continue innovatie om voorop te blijven lopen en de nieuwste uitdagingen in de logistiek op te lossen.

Situatie

Met het oog op de snelle veranderingen in de logistieke sector op het vlak van consolidatie, digitalisatie, mobiliteit, nieuwe wet- en regelgeving en de ontwikkeling van diverse eindmarkten was strategische en organisatorische herijking nodig voor verdere groei in omzet en rendement.

Aanpak

Ons team heeft geholpen bij het concretiseren van de strategische visie tot een duidelijk en haalbaar business- en transformatieplan. Een belangrijk onderdeel hierin was de uitwerking van een nieuwe internationale organisatiestructuur. Na een formeel commitment op het plan hebben wij het programma team, verantwoordelijk voor de implementatie, aangestuurd en waar nodig specifieke ondersteuning gegeven bij inhoudelijke ontwikkelthema’s.

Resultaten

Een organisatiestructuur die zorgt voor meer grip en synergie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Hierbij is veel meer duidelijkheid ontstaan over korte en lange termijn doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt in het vervolg middels een jaarlijks proces van strategie evaluatie, business planning en project portfolio management gewerkt aan verdere ontwikkeling van de organisatie. Inmiddels is een significante verbetering van resultaten waaronder omzet en resultaat zichtbaar.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!