Maakindustrie

Op voorsprong blijven in de maakindustrie

De lat in de maakindustrie ligt elk jaar hoger. Groei realiseren als maakbedrijf en een toekomstbestendige business zijn dan ook niet vanzelfsprekend.

De uitdagingen van vandaag zijn niet alleen groot en complex. Ze komen van alle kanten. Bedrijven hebben daarmee een hoog risico uit balans te raken.

 • Technisch personeel vinden wordt steeds lastiger. Wil je als maakbedrijf groeien of zelfs de huidige positie behouden? Dan moeten de efficiency en output per FTE omhoog.
 • Duurzaamheid is niet langer vrijblijvend. De komst van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht steeds meer bedrijven om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties.
 • Schaarste en geopolitieke ontwikkelingen zorgen wereldwijd voor materiaaltekorten en volatiele prijzen. Maakbedrijven zullen nóg efficiënter gebruik moeten maken van grondstoffen en materialen.
 • Global supply chains zijn kwetsbaarder dan ooit. Maakbedrijven moeten strategische keuzes maken over wat waar wordt geproduceerd. Wat wordt het: make, move or buy?
 • Veranderende situaties vragen continu alertheid en respons. Om grip te houden en snel en goed te kunnen reageren is digitalisering key. Het maakt productie- en supply chain processen transparant en helpt bij het optimaal inzetten van personeel.
 • De stijgende vraag naar maatwerk zorgt voor toenemende complexiteit en bemoeilijkt het productieproces. Hoe beheers je deze complexiteit en wat kun je standaardiseren.

Het is dus zaak om rust te krijgen in de organisatie. Om vervolgens de basis te verstevigen en van daaruit te bouwen aan de toekomst.

  Voorbeelden van vraagstukken waarbij we kunnen helpen

  • Welke positionering kiezen we en hoe onderscheiden we ons?
  • Hoe organiseren we ons bedrijf beter om de klant optimaal te bedienen?
  • Hoe zetten we onze mensen en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in?
  • Welke nieuwe technologieën kunnen de output van onze processen verhogen?
  • Hoe kunnen we voldoen aan de CSRD en ons duurzaamheidsbeleid verbeteren?
  • Hoe gaan we efficiënter om met schaarse grondstoffen? En zijn er alternatieve materialen of methoden om onzekerheden in de aanvoerketen te minimaliseren?
  • Hoe maken we onze supply chain minder afhankelijk van geopolitieke invloeden?
  • Welke strategische keuzes moeten we maken als het gaat om productielocaties?
  • Hoe vinden, boeien en behouden we goed gekwalificeerd technisch personeel?
  • Op welke manier kan business intelligence helpen om adequater te reageren?
  • Hoe bevorderen we een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie?
  • Welke samenwerkingsverbanden helpen om onze positie te versterken?

  Bekijk onze cases, events en trending topics hieronder. Of neem direct contact op.

  Kennismaken met onze maakindustrie experts?

  Neem contact op met Dirk Harm Eijssen, partner bij Gwynt.

  d.eijssen@gwynt.eu

  +31(0)6 119 206 89