Transformatie & operatie

Programma & change management

Van strategie naar uitvoering

Programma management: nut en noodzaak

Een strategisch plan wordt pas waardevol als je dit succesvol implementeert. Dit klinkt simpel maar in de praktijk wordt vaak duidelijk hoe lastig dit soms is.

Sta je als ondernemer voor een groot aantal complexe projecten, met grote risico’s op het vlak van bijvoorbeeld investeringen en doorlooptijd.

Dan is goed programma management al snel onmisbaar.

Vragen die hier vaak bij horen:

  • Is er geen helder overzicht rondom voortgang, mijlpalen en resultaten?
  • Zijn projecten al vastgelopen of is er een groot risico dat ze gaan vastlopen?
  • Is er sprake van overbelasting en gebrek aan eigenaarschap en samenwerking?
  • Worden nieuwe oplossingen of processen niet goed geadopteerd door gebruikers?

Programma management in de praktijk

Programma management is het effectief strategisch coördineren van meerdere samenhangende projecten zodat synergie- en efficiencyvoordelen ontstaan. Het doel: een succesvolle implementatie van de strategische visie.

De rol van project (portfolio) management is hierin direct duidelijk, maar change management wordt nog te vaak onderschat. Dit raakt de zachte, menselijke kant. Terwijl juist die doorslaggevend is. Want uiteindelijk zijn het altijd mensen die de visie moeten omarmen en waarmaken.

Effectief veranderen is dus uiteindelijk een samenspel tussen processen, mensen en leiderschap. Dat geldt ook voor onze eigen rol. Schouder aan schouder zetten we de stappen die leiden tot de gewenste verandering.

De inrichting van de project, change en programma governance is bij ons in vertrouwde handen. Met ruim 20 jaar ervaring en een breed pallet aan tools weten we als geen ander wat werkt en wat daarvoor nodig is. Het effect is grip: altijd weten waar je staat, juiste besluiten op de juiste plek en borgen van succesvolle implementaties.

Onze aanpak: het 3-fasenmodel van Prosci

Gywnt pakt grote verandertrajecten aan volgens het driefasen model van Prosci. Dit is een op onderzoek gebaseerde methodiek die wereldwijd de bewezen standaard is voor verandermanagement. 

u

Analyse en strategie

We brengen gestructureerd het speelveld en uitdagingen in kaart. Complexe veranderprocessen starten we altijd met een assessment. Dit geeft overzicht in randvoorwaarden en risico’s. En legt de basis voor eigenaarschap en aansturing.

u

Managen van de verandering

In deze fase ontwikkelen we de veranderaanpak en concrete middelen om de collega’s te ondersteunen. We zetten die in en kijken scherp naar impact op het dagelijks gedrag en (bedrijfs)resultaten.

u

Borgen van de verandering in de organisatie

We borgen de nieuwe manier van werken goed in de organisatie. In plaats van ‘changing’ wordt het ‘running the business’. Het managen hiervan is belangrijk en vooral ook het eigenaarschap.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Eekelen, Partner bij Gwynt.

b.vaneekelen@gwynt.eu
+31 (0)6 119 206 89