Organisatie & mensen

Organisatie, leiderschap en eigenaarschap

Effectief organiseren van competenties en samenwerking

Laat je organisatie meegroeien

Als je bedrijf groeit, ontwikkelt de manier van werken niet automatisch mee. Complexiteit neemt toe en aanpassingsvermogen en rendement komt langzaam onder druk te staan.

Voldoen bestaande structuren, monitoring en processen niet meer aan de actuele behoeften? Dan is het verstandig om je organisatie inrichting opnieuw te bekijken en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Situaties waarin dit al snel aan de orde is:

  • Snelgroeiende omzet en schaal
  • Aanpassing of aanscherping strategie
  • Nieuwe activiteiten of markten
  • Nieuwe eigenaar of overnames

Je organisatie herontwerpen voor betere prestaties

Gwynt helpt je bij het herontwerpen van je organisatie inrichting en een succesvolle implementatie. Samen maken we keuzes op verschillende niveaus.

1.

Helderheid

Hoe is de organisatie ingericht? Hoe ziet de huidige strategie eruit? Hoe wordt succes gedefinieerd op het gebied van resultaat? Hoe ziet succes eruit op het gebied van doelen?

2.

Competenties

Welke competenties zijn de comende jaren cruciaal om doelen te realiseren?

3.

Structuur, rollen en verantwoordelijkheden

Hoe richten we de organisatie optimaal in? Wat voor leiderschap is nodig? Welke teams, functies en niveaus zijn er benodigd en hoe werkt het geheel samen?

4.

Performance management en eigenaarschap

Hoe monitoren en beoordelen we prestaties in relatie tot doelstellingen? Hoe zorgen we voor eigenaarschap en effectief overleg tussen verschillende functies?

5.

Processen en standaarden

Welke processen en standaarden hebben we nodig? Hoe zorgen we dat deze effectief en efficiënt verlopen? Op welke manier stimuleren we continu verbeteren?

Grip op bedrijfsprocessen en prestaties 

Gwynt heeft ruime ervaring met het inrichten van effectieve organisaties. Sterk leiderschap en medewerkers die in hun kracht staan. Effectief samenwerken en eigenaarschap op basis van heldere rollen en verantwoordelijkheden. Efficiënte processen door standaarden, monitoring en continu verbeteren.

Meer weten?

Neem contact op met Dirk Harm Eijssen, Partner bij Gwynt.

d.eijssen@gwynt.eu
+31 (0)6 261 089 66