Strategie & innovatie

Verduurzaming

Opstellen en implementeren ESG-strategie

Het belang van een verduurzaming

Duurzaamheid is voor bedrijven allang geen feature meer, maar een keiharde basisvoorwaarde. Van bedrijven wordt verwacht dat zij ESG (Environmental, Social en Governance) binnen hun strategie adopteren.

Enerzijds omdat Europese regelgeving steeds dwingender wordt. Anderzijds omdat een goede ESG-strategie belangrijke voordelen kan opleveren.

De transitie van shareholder value naar stakeholder value is echter geen makkelijke opdracht. Binnen ieder bedrijf leidt dit tot complexe vragen en worden uitdagende besluiten gevraagd die vaak pas op langere termijn echt zichtbaar worden.

Typische vragen rondom dit thema:

  • Hoe zorgen we voor een intern en extern gedragen ESG-strategie?
  • Wat houdt de nieuwe CSRD-richtlijn in en wat betekent dat voor ons bedrijf?
  • Hoe brengen we organisatie, activiteiten en partnerships hiermee in lijn?

ESG integreren in de bedrijfsstrategie

Gwynt begrijpt de uitdagingen rondom ESG. Verduurzamen vraagt om visie en daadkracht. Het betekent vaak dat proposities, partnerships, processen en andere elementen aan revisie toe zijn. Wij zorgen voor overzicht en een aanpak.

Met een pragmatische aanpak integreren we ESG in de bedrijfsstrategie. We zorgen voor een overtuigend plan met de juiste argumentatie en financiële onderbouwing.

Van ESG naar CSRD

Voldoen aan de CSRD-richtlijnen is meer dan zomaar een duurzaamheidsrapport schrijven. Een gedegen rapportage is gedragen, onderbouwd, transparant en consistent.

Gwynt heeft hier door de jaren heen een beproefd stappenplan ontwikkeld. Hiermee creëren we samen een stevig fundament voor een gedragen strategie en rapportage.

Een krachtig uitgedragen ESG-strategie creëert draagvlak bij interne en externe stakeholders. Het beschrijft heldere, haalbare doelen en wordt ondersteund door een roadmap met relevante initiatieven.

Pim Pilon

Senior consultant, Gwynt

Voordelen gedragen ESG-strategie

Versterken van imago, concurrentiepositie en toekomstbestendigheid

De rol als regisseur van duurzaamheid door samenwerking ketenpartners

Inspireren, aantrekken en behouden van medewerkers en partners

Financieel voordeel op de lange maar ook korte termijn door kostenbesparingen en nieuwe omzetkansen.

Vergroting aantrekkingskracht voor kapitaal en investeerders

Voldoen aan wet- en regelgeving, verlagen bedrijfsrisico’s

Meer weten?

Neem contact op met Pim Pilon, Senior Business Associate bij Gwynt.

p.pilon@gwynt.eu
+31(0)6 538 665 83