Strategie & innovatie

Strategieontwikkeling

Bouwen aan toekomstbestendigheid

Succesvol navigeren in een snel veranderende wereld

Een consistente koers varen als bedrijf is lastig in de wereld van vandaag. Markten veranderen razendsnel onder invloed van nieuwe technologieën, businessmodellen, toetreders en wet- en regelgeving.

Innovaties hebben bovendien een steeds kortere levenscyclus, waardoor markten snel verzadigd raken. Gevolg? Een continue zoektocht naar relevantie en rendement.

Genoeg aanleiding om tijd en energie te steken in het beantwoorden van fundamentele vragen, zoals:

  • Hoe gaat mijn klant, markt en keten komende tijd veranderen?
  • Welke impact heeft verduurzaming en nieuwe wetgeving hierbinnen?
  • Wat betekent dit voor de concurrentie en mijn onderscheidend vermogen?
  • Welke opties volgen hieruit voor een verdere aanscherping van onze positionering?
  • Wat voor competenties moeten we hiervoor ontwikkelen of versterken?
  • Hoe doen we dat en bereiken we zo ook een gezond verdienmodel?
  • Op welke manier bereiken we draagvlak met alle stakeholders?

Strategieontwikkeling volgens Gwynt

Strategieontwikkeling is maatwerk. Je marktpositie en de levensfase van de markt zijn bepalende factoren.

Ben je marktleider in een volwassen markt? Dan heb je belang bij een goed doordachte en gedragen langetermijnstrategie. Maar ben je een nichespeler in een zeer disruptieve markt? Dan gelden vaak andere criteria voor je strategie.

Wat het extra complex maakt? Bedrijven zijn vaak niet homogeen. Veel organisaties opereren in verschillende markten, met verschillende proposities. Differentiatie in de strategie is dan essentieel.

Gwynt stopt niet bij het maken van de strategie, maar gaat door met het implementeren van die strategie.

Rob Klifman

CEO , Bouwmaat

Strategieontwikkeling: twee sporen

In de praktijk onderscheiden we twee sporen: 

Systematisch

Planmatig strategieproces, waarbij we stap voor stap met een bredere groep stakeholders werken aan een gedragen ambitie, doelen en gedetailleerde plannen.

Het systematische spoor is essentieel voor grotere bedrijven in een volwassen markt.

Pragmatisch

Een strategieproces waarbij we ons vooral richten op een gedragen purpose en daarbij horende inrichting van de organisatie, zonder te struikelen over onzekere details.

Het pragmatische spoor is effectief aan het einde en het begin van de levenscyclus van de markt. Dit zijn fases waarin innovatie en vernieuwing centraal staan.

Van strategie naar implementatie

Strategieontwikkeling is een proces dat we schouder aan schouder met onze opdrachtgevers uitvoeren. In hoofdlijnen gaan we als volgt te werk:

1.

Gemeenschappelijke overtuiging

Waarom willen we succesvol zijn? Voor wie doen we dit? En in hoeverre is er (nog) potentie om dit daadwerkelijk te doen? Is deze basis niet overtuigend dan komt bestaansrecht in gedrang.

2.

Concurrerend vermogen ontwikkelen

Welke bouwstenen dragen bij aan onze ambitie? Door te benchmarken met directe concurrenten creëren we een helder beeld van uitdagingen en kansen. Welke innovaties, competenties en partnerships maken het mogelijk om écht voorsprong et ontwikkelen? Wat vraagt dit in de executie? Hoe geven we hier sturing aan?

3.

Keuzes en roadmap

We helpen met het nemen van de juiste beslissingen, maken een businessplan, lijnen projecten op en richten de monitoring in.

4.

Implementeren

Een strategie is pas effectief bij een succesvolle implementatie. Uiteindelijk is de menselijke kant van verandering doorslaggevend. Gwynt weet hoe je mensen en teams in beweging krijgt.

Meer weten?

Neem contact op met Joris van den Hurk, Partner bij Gwynt

j.vandenhurk@gwynt.eu
+31(0)6 261 089 69