11 juni 2021

Categorieën: Food, Nieuws

Introductie Gamechangerz in Food

Gamechangerz in Food is het platform van onderzoeksbureau GfK en organisatie adviesbureau Gwynt, dat anticipeert op de uitdagende marktdynamiek waarin veel bedrijven zich momenteel begeven. Deze nieuwe werkelijkheid in food vraagt om duidelijke keuzes van bedrijven. Waarbij kennisdeling en partnerships doorslaggevend kunnen zijn. Dit is dan ook de reden dat Gamechangerz in Food met vaste regelmaat complementaire bedrijven een platform biedt voor inzichten, inspiratie, interactie en co-creatie. Op 2 juni hebben we tijdens de tweede editie van het jaar 2021, met hulp van gastsprekers van GfK en Katja stilgestaan bij innovatie… en vooral de moeilijkheid en het benodigde lef daarvoor.

Innovatie: een goede balans tussen ondernemerschap en professionaliteit

Een belangrijk aspect van innovatie is de balans tussen professionaliseren en tegelijkertijd ondernemend blijven. “Als een bedrijf te ver doorslaat naar professionalisering, krijg je een bureaucratisch procesmatig bedrijf, terwijl je dat juist niet wilt. Als je aan de andere kant te ondernemend bent, zie je vaak dat bedrijven allerlei ideeën hebben, maar dat het vervolgens vastloopt in de onderneming. Of dat het zoveel kracht en energie kost, dat ze het niet winstgevend kunnen maken.” Dé uitdaging: vinden van een balans tussen professionaliseren en ondernemen. Tijdens deze editie van Gamechangerz heeft men vanuit GfK de inzichten vanuit de consument gekregen – wat zijn volgens hen de successen vaan innovatie – en vanuit Katja mooie voorbeelden vanuit de praktijk/ producent.

Meer informatie

Herkent u ook de mogelijkheden voor innovatie binnen uw bedrijf, de creatieve ideeën maar mist bijvoorbeeld het aanscherpen en/of differentiëren van type NPD processen? En wilt u vrijblijvend met ons doorpraten over uw uitdagingen in innovatie? Of ontvangt u graag de complete samenvatting van deze bijeenkomst van Gamechangerz in Food? Neem dan gerust contact met ons op en kom op die manier in contact met één van onze professionals die dagelijks ondernemende foodbedrijven helpen bij structurele verbeteringen in commerciële, operationele en financiële performance. GWYNT helpt het familiebedrijf, om deze balans te vinden en een bestendige koers te varen. “Eentje waar familie én bedrijf zich in terugzien.”

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!