26 februari 2021

Categorieën: White Paper

Dirk Harm Eijssen begon 15 jaar geleden met zijn zakenpartner Joris van den Hurk adviesbureau GWYNT, wat Keltisch is voor ‘frisse wind’. En dat is ook precies wat ze doen: ze halen een frisse wind door (familie)bedrijven die willen of moeten veranderen en helpen eigenaren hun dromen te realiseren door de performance duurzaam te verbeteren. GWYNT bestaat momenteel uit zo’n 20 werknemers en is daarmee het grootste adviesbureau voor familiebedrijven in de Benelux.

Een frisse wind door je bedrijf, dat kan nooit kwaad. GWYNT wordt echter voornamelijk ingeschakeld als er écht iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf stagneert, in korte tijd juist enorm groeit of in het proces zit waarin de volgende generatie het bedrijf gaat overnemen. Hoe ga je daar als familie en ondernemer dan mee om? Eijssen: “Wij willen bedrijven helpen met het realiseren van veranderingen vanuit onze inhoudelijke expertise en de dynamiek van het familiebedrijf. Wij begrijpen de industrie en we weten wat er speelt: in de markt én van directie tot de werkvloer.”

Ondernemende familiebedrijven als drijvende kracht

Hoewel GWYNT zich in eerste instantie op alle ondernemende bedrijven binnen de food, retail en industrie richtte, ligt de focus tegenwoordig hoofdzakelijk op familie- en DGA-bedrijven binnen deze branches. “Vanaf de oprichting hebben we gezegd: wij willen werken voor eigenaren van bedrijven. We willen voelen dat het bedrijf meer is dan iets waar managers carrière maken. Iets waar ze hun passie, ziel en zaligheid instoppen.” Gaandeweg hebben Eijssen en Van den Hurk zich steeds meer verdiept in verandermanagement, het professionaliseren en het behoud van ondernemerschap binnen specifiek familiebedrijven en de rol van de externe directie daarin. “We zagen bij veel familiebedrijven dat ze de bedrijfsvoering wilden professionaliseren en daarbij mensen van buiten haalden die achteraf niet altijd even goed pasten bij de organisatie.” Naarmate GWYNT steeds meer in de wereld van familiebedrijven terechtkwam, werd besloten om hét adviesbureau te worden voor de grotere en ambitieuze familie- en DGA-bedrijven.

De nieuwe generaties staat voor grote vraagstukken

Grote vraagstukken en thema’s waarbij GWYNT te hulp schiet, zijn bijvoorbeeld de nieuwe generatie die het bedrijf overnemen van de vorige generatie en het succesvol willen voortzetten, maar tegelijkertijd met de tijd mee willen gaan op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De strategie wordt aangescherpt of soms zelfs compleet herzien, zodat de toetreding van de nieuwe generatie aansluit op hun toekomstplannen en in een wereld die snel verandert. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden in het bedrijf en dit vraagt, naast een andersoortige organisatie, vaak ook om andere mensen. “We komen regelmatig bedrijven tegen die vooral vanuit intuïtie aangestuurd worden. De uitdaging is om daarnaast het bedrijf vanuit doelstellingen en objectiviteit te gaan leiden.”

Familiewaarden hard maken

Om een frisse wind aan te wakkeren wordt vanuit de directie vooral de focus gelegd op de strategie en het belangrijkste vraagstuk: ‘Wat is ons DNA, wat zijn onze familiewaarden en hoe vertalen we dat naar concrete bedrijfswaarden?’ Wat betreft de familiewaarden valt Eijssen wel iets op. “Elk familiebedrijf zegt dat de familiewaarden belangrijk zijn, maar als je ze dan vraagt wat die familiewaarden precies zijn, blijft het vaak stil. Familiewaarden zijn belangrijk, maar maak ze wel concreet en vertaal ze vooral door naar bedrijfswaarden.”

Onlangs maakte Eijssen een mooi voorbeeld mee van waarden die wél hard gemaakt worden. “Een eigenaar van een bedrijf in de foodindustrie vertelde dat hij het écht belangrijk vindt dat de herkomst van alle ingrediënten die zij gebruiken helder is en dat ze hier niet mee marchanderen. Als hij door de markt gedwongen wordt om wél te marchanderen, dan verkoopt hij zijn bedrijf. Puur omdat hij alleen eerlijke producten wil maken. Dat is natuurlijk een heel helder verhaal om te delen met de mensen, van het management tot in de fabriek.”

Toekomst op de lange termijn door een duidelijke richting

Families en hun directies geven vaak aan dat de continuïteit van de onderneming voorop staat, met uitspraken als: ‘Wij denken niet in jaren, maar in generaties’. “Een erg mooi uitgangspunt natuurlijk, maar vaak wordt onvoldoende concreet wat de strategie is om deze continuïteit te borgen.” Juist in deze tijd van onzekerheid, digitalisering en exponentiele groei is het voor familiebedrijven belangrijk om een strategie te ontwikkelen en te implementeren die de kans op continuïteit maximaliseert.

Dé uitdaging: vinden van een balans tussen professionaliseren en ondernemen

Een ander belangrijk aspect is de balans tussen professionaliseren en tegelijkertijd ondernemend blijven. “Als een bedrijf te ver doorslaat naar professionalisering, krijg je een bureaucratisch procesmatig bedrijf, terwijl je dat juist niet wilt. Als je aan de andere kant te ondernemend bent, zie je vaak dat bedrijven allerlei ideeën hebben, maar dat het vervolgens vastloopt in de onderneming. Of dat het zoveel kracht en energie kost, dat ze het niet winstgevend kunnen maken.”

GWYNT helpt het familiebedrijf, om deze balans te vinden en een bestendige koers te varen. “Eentje waar familie én bedrijf zich in terugzien.”

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!