1 februari 2021

Categorieën: Food, Nieuws

Introductie Gamechangerz in Food

Gamechangerz in Food is het platform van onderzoeksbureau GfK en organisatie adviesbureau Gwynt, dat anticipeert op de uitdagende marktdynamiek waarin veel bedrijven zich momenteel begeven. Deze nieuwe werkelijkheid in food vraagt om duidelijke keuzes van bedrijven. Waarbij kennisdeling en partnerships doorslaggevend kunnen zijn. Dit is dan ook de reden dat Gamechangerz in Food met vaste regelmaat complementaire bedrijven een platform biedt voor inzichten, inspiratie, interactie en co-creatie. Op 20 januari hebben we tijdens de eerste editie van het nieuwe jaar, met hulp van gastsprekers van GfK en Foodmaker stilgestaan bij de ontwikkelingen van convenience. Convenience in Food is een categorie met potentie maar ook een groeiende complexiteit.

Convenience heeft potentie

Convenience is een sterk groeiende en interessante categorie, maar blijkt ook een categorie waar het voor veel producenten toch best lastig is rendement te maken. Relatief veel producenten, vaak met verschillende proposities en concepten. Hierdoor is erg vaak sprake van indirecte concurrentie tussen product segmenten. Retailers zien de strategische waarde van convenience en zoeken naar innovatie en differentiatie. Dit levert veel complexiteit in de keten: verschillende recepturen voor vergelijkbare producten, uitdagende supply chains onder invloed van kwaliteit, tracebility, waste en packaging.

Het antwoord op complexiteit

De opdracht die wat ons betreft hieruit volgt voor foodproducenten is het denken in platforms. Besturing van operatie en innovatie via clusters van sku’s die vergelijkbaar zijn in complexiteit en technologie. Voor innovatie is ons advies om eerst kleinschalig te testen in een beperkt aantal winkels. Niet alle innovaties worden succesvol en het risico op verstoren van de bestaande operatie is erg groot. Door dit soort initiatieven separaat met eventuele hulp van partners te produceren blijft de impact op de bestaande operatie minimaal. Anderzijds is het belangrijk om te zoeken naar vereenvoudiging van innovaties. Complexer en meer technologie is niet altijd het juiste antwoord. Consumenten zijn ook op zoek naar transparantie en gezonde, eerlijke producten. Het is juist dan belangrijk vanuit dit perspectief te denken en dit multidisciplinair door te ontwikkelen.

Meer informatie

Herkent u ook de potentie van convenience in Food maar ook de groeiende complexiteit waarmee dit gepaard gaat?. En wilt u vrijblijvend met ons doorpraten over uw uitdagingen in convenience?. Of ontvangt u graag de complete samenvatting van deze bijeenkomst van Gamechangerz in Food?. Neem dan gerust contact met ons op en kom op die manier in contact met één van onze professionals die dagelijks ondernemende foodbedrijven helpen bij structurele verbeteringen in commerciële, operationele en financiële performance.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!