Verbeteren kwaliteit bij een elektrische fietsen fabrikant

Situatie

Onze opdrachtgever is een Nederlandse fabrikant en verkoper van elektrische fietsen. De organisatie is ruim 10 jaar geleden opgericht en er zijn circa 550 medewerkers werkzaam. Vanuit de directie kwam de vraag om de operatie te professionaliseren en de kwaliteitsprestaties op een hoger niveau te brengen en de borgen.

Aanpak

Ten eerste is begonnen met het vaststellen van de normen van de afgeleverde fiets. Daarnaast zijn de reparaties gestandaardiseerd en zijn de betreffende mensen getraind in deze standaarden. Vervolgens is er een nieuwe lay out geïmplementeerd binnen de assemblage afdeling, rekening houdend met materiaal stromen, veiligheid, kwaliteit en productiviteit.

Ook is er een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van organisatie- en meeting structuur, het ontwerp proces en kwaliteitsdata management. Daarbij is Root Cause analysis geïntroduceerd om problemen structureel op te lossen.

Tenslotte is het ontwerpproces verbeterd door relevante afdelingen aan te sluiten, stage gate proces te introduceren en met een verbeterde aanpak rondom proefproducties.

Resultaten

Het issues wat bij het afleveren aan de klanten werd geconstateerd is gedaald met 50%, daarnaast is ook het aantal service beurten in de eerste 28 dagen gedaald met 50%. Verder is de organisatiestructuur aangepast en werden er daardoor vacatures ingevuld. Ook zijn de normen en werkinstructies beter vastgelegd en worden medewerkers hier beter op getraind. Tenslotte is er een kwaliteitsrapportage systeem opgezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Mendix app voor registratie en een BI Tool voor rapportage.