Veranderen naar een Omnichannel Organisatie?

Hoe neem je iedereen mee in de verandering naar een Omnichannel Organisatie? Wat zijn daarin de stappen die je maakt?

De verandering naar een Omnichannel Organisatie steunt op 3 belangrijke pijlers. Als eerste Leiderschap zodat de transformatie ook daadwerkelijk uitgedragen en ondersteund wordt door de organisatie. Vervolgens Project- en procesmanagement om alles rond de consument in te richten zodat deze geen drempels ervaart ofwel de “harde” kant. En tenslotte Changemanagement om alle veranderingen een plek in de organisatie te geven en continuïteit te borgen ofwel de “zachte” kant.

Belangrijke thema’s die we willen bespreken met elkaar hebben vooral betrekking op de organisatie kant van verandering (project- en procesmanagement) en de menselijke kant van verandering (change management). Hoe zorg je voor draagvlak voor de verandering naar een Omnichannel Organisatie, welke fasen doorloop je in het verandertraject én hoe veranker je deze verandering in de organisatie.

Wij willen samen met de experts op basis van “Best practices” antwoord geven op deze vragen! We gaan het in deze werkgroep dan ook niet hebben over bv platformkeuze en technische inrichting, maar wel over de volwassenheid van de omnichannel organisatie.

Kortom: Wij willen samen met jullie op zoek naar de uitdagingen en succesfactoren voor een effectieve inrichting van en verandering naar een Omnichannel organisatie.

Aanmelden

Meld je aan voor de nieuwe expertgroep Omnichannel Organization via de website van ShoppingTommorow.

Team

Voorzitter: Gwynt is een organisatie adviesbureau in de Retail en Industrie die bedrijven o.a. helpt bij hun Omnichannel transformatie en toekomstbestendig te worden.
Gastheer: The People Side of Change is een trainingsbureau dat organisaties helpt om hun verandervermogen te vergroten
Output: Blue Paper en een Omnichannel Scan om uw startpositie te bepalen en de eerste stappen naar Omnichannel!

Roland Mulder  – Ecommerce en Omnichannel specialist bij Gwynt
Dennis van Hattem  – Transformatie specialist bij Gwynt
Erik Steketee – Mede eigenaar TPSOC en Prosci Advanced Instructor